10. výročie FS Šuriančanka


//10. výročie FS Šuriančanka

24. november 2018

V sobotu 24. novembra 2018 sa v Šuriankach konali oslavy 10. výročia založenia Folklórneho súboru Šuriančanka pracujúceho pod vedením matičiarky Evy Kondelovej. Jeho členovia sú už päť rokov kolektívnymi členmi Miestneho odboru Matice slovenskej v Šuriankach, ktorý v obci založila Veronika Stodolová.
Pozvanie na podujatie prijal za Nitriansky samosprávny kraj podpredseda Igor Éder, za obec Šurianky starosta Viliam Búcera spolu s jeho zástupcom Milanom Kukučkom, nastupujúcim novým starostom Marekom Peňaškom a Kultúrnou referentkou obce Katarínou Búcorovou. Prítomný bol aj starosta obce Lužianky Jozef Bojda a za Dom Matice slovenskej v Nitre prišla podujatie podporiť Nikola Rechtorisová.
FS Šuriančanka zakladalo dvadsaťdva členov. Eva Kondelová sa k vedeniu súboru dostala až časom, na jeho založenie si spomína úsmevom. Keď stretla svoju kamarátku, tá ju pozvala k sebe so slovami: „Príď večer ku mne, ideme zakladať súbor.“ O tom, že láska k folklóru a chuť pracovať v tejto oblasti,  nepotrebujú zbytočné reči, ale srdce, zanietenosť a skutky, svedčí okamžité rozhodnutie oboch dám. „Slovo dalo slovo, chlapi vedeli hrať na heligónkach, ženy spievať a tak sme súbor veru aj založili“, vysvetľuje E. Kondelová.
Prvé vystúpenie ich čakalo už na Vianoce, ďalšie na fašiangy. Obe mali v obci Šurianky veľký úspech a tak sa rozhodli pokračovať v začatom, odvtedy fungujú s menšími obmenami v zložení až dodne. Na sobotnom podujatí sa jubilejúca Šuriančanka predstavila s pásmom „Ako sa melie múka“. Snahou jej členov je najmä zachovať ľudové piesne, zvyky a tradície Šurianok a ich okolia. Folkloristi zo Šuriančanky neboli však jedinými vystupujúcimi. Do programu tiež prispeli folklórne súbory Bojničan a Chyzerovčanka, Komňackí mládenci, Podzoborskí heligonkári z Výčap-Opatoviec, hudobné zoskupenie Aby bola muzika a najmladší účastník Maťko Kysel z Jasenice, ktorý prítomných očaril svojim spevom a hrou na heligónku.

Podujatie sa zrealizovalo za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obecného úradu Šurianky.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

2018-12-06T16:05:38+00:006 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X