100 rokov od postavenia kaplnky vo Veľkých Hostiach


//100 rokov od postavenia kaplnky vo Veľkých Hostiach

15. septembra 2017 sa tak, ako každý rok, pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vo Veľkých Hostiach konala slávnostná svätá omša. Kaplnka bola postavená presne pred 100 rokmi, preto sa Mladá Matica Veľké Hoste v spolupráci s farským kňazom Mgr. Skladaným rozhodla uctiť si toto významné výročie.
História našej kaplnky sa začala počas Prvej svetovej vojny, keď spolu s ďalšími mužmi z našej obce musel narukovať do Rakúsko-Uhorskej armády aj Ľudovít Maringa. Vojenská služba ho priviedla až na Balkán, do Bosny a Hercegoviny, kde sa ocitol v krvavom boji, v ktorom takmer prišiel o život. V tejto beznádeji sa začal utiekať k Panne Márii a prosil ju o záchranu. Vďaka Bohu napriek vážnemu zraneniu Ľudovít Maringa toto krviprelievanie prežil. Po návrate domov nezabudol na svoje prosby k Panne Márii a preto sa rozhodol odvďačiť sa jej tým, že v našej obci postaví kaplnku. Keďže v obci sa nenachádzal kostol, vedel, že by tým potešil aj veľkú časť obyvateľov Veľkých Hostí. Finančné možnosti mu však neumožňovali, aby svoj plán zrealizoval sám, a tak o pomoc požiadal obecnú radu na čele s richtárom, ako i miestnu veľkostatkársku rodinu Stermanových. Pri stavbe kaplnky svojou prácou prispelo viacero obyvateľov obce. V priebehu roka 1917 bola budova kaplnky takmer hotová, bolo však potrebné zabezpečiť sochu Sedembolestnej Panny Márie, ktorej mala byť zasvätená. Tú nebolo jednoduché v tej dobe zakúpiť hockde, tak ju bol Ľudovít Maringa spolu s pani Stermanovou dať vyrobiť a následne vyzdvihnúť až v Poľsku. Je to tá istá socha, ktorá je v kaplnke dodnes a je vyrezaná z jedného kusa dreva. Následne kaplnku vysvätil miestny farský kňaz. Kaplnka v čase svojho vzniku stála na tomto mieste osamotene, pôvodne bola modrá a keďže domy v dedine neboli také vysoké ako dnes, bol z tohto miesta pekný výhľad na šišovský ako i malohostiansky kostol, čo dodávalo tomuto miestu jedinečnosť.
Skutočnosť, že kaplnka je zasvätená hlavnej patrónke Slovenska, ju robí pre nás mladých matičiarov, ale i všetkých vlastencov ešte výnimočnejšou. Poďakovanie patrí predovšetkým Ľudovítovi Maringovi a všetkým, ktorí mu pomohli kaplnku postaviť. Kaplnka prešla niekoľkými opravami a aj reštaurovaním sochy Panny Márie. Všetkým, ktorí sa o tieto opravy, údržbu, či výzdobu celé roky starali, zo srdca ďakujeme. Je to jedna z mála pamiatok, ktorá sa nachádza v obci Veľké Hoste a preto veríme, že i v budúcnosti si tento náš poklad budeme chrániť a zveľaďovať. V mene Mladej matice ďakujeme pánu farárovi, že nám umožnil pripomenúť si toto významné výročie, a tiež obecnému úradu za pamätné kalendáriky.

Mgr. Jozef Korál,
predseda Mladej matice Veľké Hoste

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-09-17T21:47:14+00:0017 septembra 2017 |Trenčiansky kraj|
X