1155. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda si uctili vydaním publikácie pedagogickí pracovníci a žiaci OA v Šuranoch


//1155. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda si uctili vydaním publikácie pedagogickí pracovníci a žiaci OA v Šuranoch

Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 150. výročia založenia Matice slovenskej vydala Obchodná akadémia v Šuranoch publikáciu Čo nie je v učebnici dejepisu. Autorkou publikácie je naša dopisovateľka, autorka diel Búrlivý život J. K. Viktorína (2011), Od Zavaru po Visegrád (2015), poviedok – Príbehy tety Betky (2014), Nedokončený príbeh (2015); ako aj autorka putovnej výstavy Fotografie rozprávajú (2013 – 2015), autorskej výstavy obrazov – Svet v obrazoch historikov (2017) a množstva spravodajských a publicistických príspevkov do SNN a odborných pedagogických časopisov, PaedDr. Helena Rusnáková.
Obchodná akadémia v Šuranoch si pripomenula i tohtoročné výročie.
Pri príležitosti 1 155. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie a 155. výročia založenia Matice slovenskej prekvapila Obchodná akadémie v Šuranoch novou publikáciou. Tentoraz je to dielko Z mozaiky cyrilometodských pamiatok v Nitrianskom kraji, na ktorom pracovala autorská dvojica – učiteľky školy – PaedDr. Helena Rusnáková a Mgr. Erika Juríková.
Dielko je malou vlastivednou príručkou. Pri jeho čítaní sa čitateľ oboznámi s 10 obcami a mestami Nitrianskeho kraja. Čo ich spája? Skutočnosť, že niektorá pamätihodnosť obce, či mesta pripomína príchod a pobyt sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie maľbou či súsoším…
Ďalším plusom dielka je to, že je dvojjazyčné – každý text je spracovaný v slovenskom a anglickom jazyku za účelom sprístupniť tieto informácie aj zahraničným turistom.

Libuša Klučková

2018-07-11T10:17:43+00:0011 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X