Vedecká konferencia o jubilujúcich Slovenských pohľadoch


//Vedecká konferencia o jubilujúcich Slovenských pohľadoch

Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu – jeden z najstarších európskych literárnych a kultúrnych časopisov – si v tomto období pripomínajú 170 rokov od založenia a 135 rokov od obnovenia ich vydávania. Časopis založila kľúčová osobnosť nášho národného obrodenia Jozef Miloslav Hurban, o obnovenie vydávania sa zaslúžil jeho syn Svetozár Hurban Vajanský. Pri príležitosti spomínaných jubileí sa 4. októbra 2016 od 10.00 do 15.00 h v hudobnom salóne Zichyho paláca v Bratislave uskutoční vedecká konferencia, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva Slovenskej republiky Peter Plavčan. Konferencia, ktorú organizuje Matica slovenská ako súčasný vydavateľ Slovenských pohľadov, sa realizuje s finančným prispením Fondu na podporu umenia. Poprední literárni vedci ,historici, spisovatelia a publicisti priblížia vo svojich príspevkoch historickú genézu vzniku, postupný vývin i súčasnú tvár jubilujúceho periodika, ktoré má neodmysliteľné miesto v súradniciach modernej slovenskej kultúry. Ako hudobný hosť na podujatí vystúpi kapela CABO, ktorá má vo svojom repertoári zhudobnené verše slovenských básnikov.
Slovenské pohľady možno oprávnene považovať za „dejiny v dejinách“, keďže verne odrážajú literatúru a slovenský život . Všetky príspevky, ktoré na vedeckej konferencii odznejú, budú publikované v zborníku.

Informačné ústredie Matice slovenskej
V Martine, 19. septembra 2016

2018-11-08T18:01:58+00:0019 septembra 2016 |Nezaradené|
X