15. ročník Mihálikovej Serede za nami


//15. ročník Mihálikovej Serede za nami

Sereď, 14. 11. 2018

V Dome kultúry v Seredi sa dňa 14. novembra 2018 uskutočnil už 15. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Mihálikova Sereď. Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Sereď. Zúčastnilo sa na nej 31 žiakov zo ZŠ Pata, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo a CZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. A. Komenského a ZŠ J. Fándlyho Sereď. Pozvanie prijali Bc. Zlatica Gažová, riaditeľka Domu MS v Galante, a Bc. Ľubomír Veselický, viceprimátor Mesta Sereď.

Účinkujúcich hodnotili poroty v zložení:

 1. Ružena Scherhauferová, Mgr. Hana Čížová, Iveta Skubeňová
 2. Anna Pokorná, Mgr. Silvia Slováková, Jaroslava Práznovská

Úroveň prednesu žiakov bola veľmi dobrá. Víťazi boli ocenení diplomami a knihami, ostatní účastníci dostali pochvalné uznanie a všetci občerstvenie.

Vyhodnotenie:

 1. kategória (žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ)

Poézia:

 1. Marko Javor – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
 2. Sabína Križanová – ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
 3. Sofia Sečenová – CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

Próza:

 1. Tifani Jaslovská – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
 2. Natália Kuželová – ZŠ Pata
 3. Leona Viskupová – ZŠ J. A. Komenského Sereď

Nina Orosová – ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

 1. kategória (žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ)

Poézia:

 1. Adela Srncová – CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
 2. Adam Čambál – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
 3. Sofia Križová – ZŠ J. Fándlyho Sereď

Próza:

 1. Nina Dudiňáková – CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď
 2. Dominika Mališová – ZŠ J. Fándlyho Sereď
 3. Tamara Gablíková – CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

III. kategória (žiaci 8. – 9. ročníkov)

Poézia:

 1. Eva Mančíková – ZŠ J. Fándlyho Sereď
 2. Katarína Bötösová – ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
 3. Kristína Vašková – ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Próza:

 1. Ema Mančíková – ZŠ J. Fándlyho Sereď
 2. a 3. miesto neudelené

Touto cestou ďakujem všetkým účastníkom.

Slávka Kramárová,
predsedníčka MO MS Sereď

2018-11-19T14:18:53+00:0019 novembra 2018 |Trnavský kraj|
X