170. výročie IV. sednice spolku Tatrín v Čachticiach


//170. výročie IV. sednice spolku Tatrín v Čachticiach

 Čachtice, 20. 8. 2017

„Treba sa zjednocovať, bo duch spolčovania má tú silu, ktorá vykoná to, k čomu sa jednotlivec nikdy nezmôže. Treba nám vychovávať a vzdelať slovenského človeka, aby bol ozajstným človekom“. „Treba sa zjednocovať, bo duch spolčovania má tú silu, ktorá vykoná to, k čomu sa jednotlivec nikdy nezmôže. Treba nám vychovávať a vzdelať slovenského človeka, aby bol ozajstným človekom“.
Týmito slovami sa Michal Miloslav Hodža prihovoril účastníkom sednice 10. augusta 1847 na fare v Čachticiach. Slová odzneli pred 170 rokmi a predsa pri ich čítaní máme pocit, že sú povedané súčasníkov tu a teraz. Jednota národa je veľmi krehká a bola takou vtedy, bola takou nedávno a žiaľ vratkou, ba priam mizivou je aj dnes. Dnes o to viac, že sa nevieme zjednotiť už ani na tom, že Slovan Slovanovi nemôže byť nepriateľom. Až potiaľ dospela nenávisť vyplývajúca nie len z neznalosti, ale najmä z absencie výchovy k vlastenectvu a úcty k vlastnej histórii. Zato produkcia „zaručených historických právd“ sa na nás valí zo všetkých médií, ale ich skutočným cieľom nie je cizelovať pramene poznania, ale zaplavovať verejnosť balastom, faktami vytrhnutými z kontextu a čo najviac šokovať. Šokovať a dehonestovať. To sú hlavné atribúty dnešného pohľadu médií na slovenskú históriu a jej výklad. Preto každé pripomenutie si významných udalostí a historických medzníkov v slovenských národných dejinách je prameňom živej vody, pri ktorom ožívame a aspoň na okamih pociťujeme hrdosť a spätosť, ktorá nám je vo všedných dňoch taká vzdialená a nedostupná. Mestskému odboru Matice Slovenskej v Čachticiach pod vedením predsedníčky pani Bc. Ľudmily Palcútovej a blízkemu okruhu jej spolupracovníkov sa darí tieto národné pramene čistiť a ponúkať na osvieženie všetkým, ktorí majú záujem a úctu k národnému dedičstvu. Tohoročné 170. výročie IV. sednice spolku Tatrín v Čachticiach bolo svedectvom jednoty a bratstva miestnych obyvateľov, ale i hostí, ktorí prijali pozvanie pani predsedníčky Palcútovej na slávnosť venovanú tomuto významnému dňu. Aj keď sa nedeľa 20. augusta zobudila do daždivého rána, neodradila tých, ktorí mali do Čachtíc namierené. Zblízka i zďaleka sa schádzali ľudia na Čachtické hody a tak spomienková oslava 170. výročia sednice Tatrína zapadla do krásnej atmosféry čachtického námestia plného spevu a radosti. Spomienkové oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou vo Farskom kostole sv. Ladislava. Vzácnych hostí medzi ktorými nechýbali primátor Nového Mesta nad Váhom. Ing. Jozef Trstenský, podpredseda Matice Slovenskej JUDr. Marián Gešper, predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič, členka výboru MS PhDr. Libuša Kľučková a ďalší vzácni matiční predstavitelia, privítal miestny p. farár Mgr. Ján Mozoľa. Svätú omšu celebroval miestny rodák, páter Pius, Jaroslav Majerovič a prihovoril sa nám aj Mgr. Ľubomír Ďuračka, zborový farár, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Nového Mesta nad Váhom. Slávnostný deň pokračoval obedom v historickej miestnej fare a súčasťou obeda bolo aj odovzdávanie ďakovných listov pre členky Miestneho odboru Matice slovenskej, ktoré im odovzdal podpredseda Matice slovenskej Marián Gešper. Ocenené boli Mgr. Mária Blanárová, Eleonóra Trebatická, Mgr. Jarmila Balálová, Terézia Pavlechová a Mgr. Františka Taliánová. Obetavé a oddané matičiarky, ktoré spolu s pani predsedníčkou Palcútovou sú organizátorkami matičného života v obci.  Po uložení vencov k pamätnej tabuli Tatrína na budove fary, pokračoval kultúrny program, v parčíku  pod farou.  Program v ktorom vystúpili okrem iných, riaditeľ historického ústavu MS, Doc. I. Mrva, Mgr. P. Kozolka, riaditeľka Domu Matice v Šuranoch Mgr. M. Kozáková, bol dôstojným zavŕšením krásneho slávnostného podujatia, ktoré zapadlo do jasajúceho a spevom sa ozývajúceho čachtického námestia ožiareného slnkom.  Miestny odbor Matice slovenskej v Čachticiach  dôstojne oslávil významný historický medzník slovenského národného života 170. výročie IV. sednice spolku Tatrín. My všetci, ktorí sme sa tejto oslavy zúčastnili môžme potvrdiť, že 20. augusta 2017 sa v Čachticiach stretli ľudia, ktorí si vážia svoje kultúrne dedičstvo a hrdo sa k nemu hlásia.  A spolu s Hurbanom môžme s hrdosťou zopakovať, že to bolo stretnutie ozajstných ľudí.

Dáša Machalová

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

 

2017-09-06T10:35:37+00:006 septembra 2017 |Trenčiansky kraj|
X