170. výročie príchodu Ľ. Štúra a J. M. Hurbana do Košíc


/, Košický kraj/170. výročie príchodu Ľ. Štúra a J. M. Hurbana do Košíc

Matičiari si pripomenuli významnú udalosť Slovenského povstania 1848 -1849

 

Kráľovské mesto Košice na mňa urobilo dojem veľkého mesta…“ To boli slová Jozefa Miloslava Hurbana, ktoréhorevolučné roky 1848 – 1849 zaviedli v sprievode slovenských dobrovoľníkov do Košíc. Práve 170. výročie od ich príchodu do metropoly východného Slovenska si pripomenula Matica slovenská a to presne v deň tejto udalosti, teda 24. 2. 2019.

Revolúcia národov z rokov 1848 – 1849 povzbudila vôľu slovenského národa vystúpiť na politickú mapu Európy. A keďže sa maďarskí revolucionári na čele s LajosomKossuthom nechceli so slovenskými predstaviteľmi dohovoriť, začali Slováci svoje vlastné povstanie. Dňa 19. septembra 1848 na Myjave v dome vdovy Anny Kolényovej Jozef Miloslav Hurban, už ako predseda Slovenskej národnej rady, vyhlásil neodvislosť od uhorskej vlády, čo bol v podstate začiatok Slovenského povstania. To, ako je známe, bolo malotri výpravy a aj vďaka pomoci slovanských národov – Srbov, Čechov, Moravanov a Chorvátov – vyše 8 000 slovenských dobrovoľníkov statočne bojovalo a počas spomínaných troch výprav sa dostali až do Abova i na Zemplín. Revolúcia zaviedla hurbanovcov aj do Košíc, kde taktiež predniesli naše národné práva.

Významné dejinné udalosti si pripomenuli matičiari v nedeľu 24. 2. 2019 priamo v Košiciach. Podujatie sa začalo sprievodom pod historickými národnými zástavami od Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici a pokračovalo k buste Jozefa Miloslava Hurbana. Potom sa sprievod presunul k reliéfu Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského. Na čele sprievodu boli mladí matičiari oblečení v dobových kostýmoch, pričom ich sprevádzal aj slávnostný kvintet dychového orchestra. Pri oboch zastaveniach zdôraznil význam národného odhodlania hurbanovských dobrovoľníkov ako príklad dnešku predseda MS Marián Gešper. Za košických matičiarov sa prihovoril riaditeľ DMS v Košiciach Michal Matečka. Rovnako matičný spevácky súbor Živena zaspieval pri oboch zastaveniach národné hymnické piesne. Následne sa sprievod presunul do priestorov v budove DMS v Košiciach, kde Divadelný kolektív Janka Jesenského predviedol dramatizáciu s názvom Štúr a Hurban s nami!

Slovenská revolúcia, resp. Slovenské povstanie z rokov 1848 – 1849, patrí k významným udalostiam našich dejín. Jedným z jehonajväčších „výdobytkov“ je Slovenská národná rada. SNR je aj dnes iba s mierne pozmeneným názvom základných ústavným pilierom našej súčasnej Slovenskej republiky. Raz za štyri roky sa Slováci môžu zúčastniť na všeobecných voľbách, o ktorých toľko sníval Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Daniel Bôrik, Bohuš Nosák a ostatní členovia národnej rady. Bez inštitútu SNR sa nezaobišli ani ďalšie významné slovenské dejinné udalosti, a to vrátane Martinskej deklarácie prijatej SNR po 1. svetovej vojne 1918, SNP 1944, zákona o federácii v roku 1968, Deklarácie o zvrchovanosti, či vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.

Peter Schvantner
Foto: Marco Gajdoš

 

X