170. VÝROČIE VZNIKU I. SNR OSLÁVILI AJ V KOŠICIACH


//170. VÝROČIE VZNIKU I. SNR OSLÁVILI AJ V KOŠICIACH

Košice 20. 9.  2018

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 170. výročia vzniku SNR sa začalo 20. septembra 2018 o 16. hod. pri pamätnej tabuli s bustou Jozefa M. Hurbana na Hlavnej 59 v Košiciach. Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky „Nad Tatrou sa blýska“ v podaní prítomných košických matičiarov a vlastencov. Po nej moderátor vyzval na zaspievanie tretej a štvrtej slohy DOBROVOĽNÍCKEJ z rokov 1848/1849. V prvej časti kultúrneho programu slávnostnými slovenskými melódiami spestrili podujatie členky speváckej skupiny Košické matičiarky pod vedením Heleny Kalinovej.
V hlavnom príhovore Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., pripomenul udalosti spred 170 rokov. Z jeho prejavu vyberáme: „V pamäti, ako prvé vystúpenie slovenského národa za také významné hodnoty, ako je sloboda a práva pre národ, ostáva to v rokoch meruôsmych, označované ako Slovenské povstanie 1848 – 1849. Bolo vyvrcholením snáh o rovnoprávnosť s ostatnými európskymi národmi v smere sociálnom, politickom, občianskom, národnom a kultúrnom. V tomto období mierové prostriedky boli už nepostačujúce a v habsburskej monarchii prerástli až do občianskej vojny.“ Rečník ďalej pripomenul revolučné pohyby roka 1848, dôležité v histórii slovenského národa: Nitrianske žiadosti, celonárodné Liptovské žiadosti slovenského národa, na ktoré odpoveďou uhorskej vlády boli zatykače na Štúra, Hurbana a Hodžu. Boli to márne snahy o dohodu. Keď uhorský parlament schválil zákon o budovaní vlastnej armády, nasledovala spupná nadradenosť Maďarov. Vystúpili proti nim Chorváti, pod vedením bána Jelačića tiahli na Budín a Pešť. To povzbudilo aj Slovákov. Dňa 16. septembra 1848 sa vo Viedni na zhromaždení asi 500 Slovanov pod vedením Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu formálne utvoril najvyšší národný revolučný a vojenský orgán slovenského národného hnutia – Slovenská národná rada. Začala sa tzv. septembrová výprava. Dňa 18. septembra 1848 dobrovoľnícke jednotky vstúpili na územie Slovenska. Dňa 19. septembra 1848, na ľudovom zhromaždení v Myjave, Ľ. Štúr vypovedal v mene Slovenskej národnej rady poslušnosť uhorskej vláde a jej úradom a vyhlásil samostatnosť Slovenska v rámci Uhorska (autonómiu). Zároveň vyzýval Slovákov do boja za národné a sociálne práva. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa 19. september stal jej pamätným dňom s názvom Deň vzniku Slovenskej národnej rady.
Prvé vojenské vystúpenie za slobodu a práva slovenského národa na jeho vlastnom území možno hodnotiť pozitívne z viacerých hľadísk. Najvýznamnejší je jeho dobrovoľnícky charakter, ale najmä skutočnosť, že jeho hlavnú zložku tvorili najmä slovenskí dobrovoľníci, podporovaní miestnym obyvateľstvom. Pomoc však našli aj v slovanských spojencoch v habsburskej monarchii (pridali sa k ním najmä Moravania, Česi, Chorváti, Srbi, ale aj Poliaci a pod.). Na záver vystúpenia rečník vyzval spoločne si pripomenúť aj ďalšie udalosti, ktoré nasledovali po septembri 1848 a boli spojené priamo s mestom Košice a východným Slovenskom. Patria medzi ne napr. prípad politických väzňov košútovcov v Košiciach (Jonáš Záborský a spol.), príchod popredných osobností Slovákov Ľudovíta V. Štúra a Jozefa M. Hurbana do Košíc koncom februára 1849 či ich spoločný odchod z mesta.
Potom aj speváčky pod vedením p. Emílie Nôtovej, ozdobené národnou trikolórou, zaspievali krásne vlastenecké piesne zo svojho repertoáru. Po výzve zaspievali prítomní hymnickú pieseň, matičnú hymnu „Kto za pravdu horí…“. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili takmer tri desiatky matičiarov a vlastencov. Organizácie podujatia sa chopili členovia Výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Košice: Gabriela Čiasnohová, Beatrice Korfantová, Mária Tomášová a Anton Meteňko. Pomohla aj osvedčená dvojica zástavníkov Ondrej Pravda a Ondrej Andrejčák. Ešte pred začiatkom podujatie pod pamätník J. M. Hurbana umiestnili matičiari venčeky, jeden od DMS v Košiciach.

Anton Meteňko,
MO MS Košice

Foto: Marek Meteňko

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

2018-09-25T11:21:54+00:0025 septembra 2018 |Košický kraj|
X