2. ročník Medzinárodného turnaja v jadžente

thumbnail

Temerín ( Srbsko), 27. 2. 2016

Pri príležitosti 23. výročia osláv vzniku jadžentu sa uskutočnili 27. 2. 2016 v srbskom Temeríne dva medzinárodné turnaje - 2. Medzinárodný turnaj v jadžente a 1. Medzinárodný turnaj v bumdžente.
Jadžent môžeme považovať ako jednu, ak nie vôbec prvú, hru slovenského pôvodu na svete. Autor tejto novej loptovej hry, profesor Janko Pavlis, je totiž slovenského pôvodu. Jednou z hlavných myšlienok pri vzniku jadžentu bola aj myšlienka nadviazania kontaktov prostredníctvom hry medzi slovenskými menšinami v Srbsku, Maďarsku, Rumunsku so Slovenskom a prispieť tak k rozvoju slovanskej vzájomnosti.
My sme radi, že v tomto turnaji mal zastúpenie aj Nitriansky kraj prostredníctvom matičiarov z Miestneho odboru Matice slovenskej Nitra a zároveň zástupcov Športového odboru Matice slovenskej prostredníctvom predsedu Ľubomíra Kleštinca a Gabriely Hroššovej. Náš kraj za hranicami reprezentovali študenti stredných škôl z Nitry a Nových Zámkov.

Gabriela Hroššová
MO MS Nitra

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia