Vyhlásenie účastníkov matičného okrúhleho stola o verejnoprávnosti slovenských médií

Dnes sa na pôde Domu kultúry Ružinov v Bratislave konal prvý zo série celoročných Okrúhlych stolov Matice slovenskej 2014. Témou boli: Verejnoprávne médiá a ich prínos pre slovenskú spoločnosť. Diskusie sa zúčastnilo 48 signatárov, ktorí zhodne vyjadrili nespokojnosť s kvalititatívnou úrovňou predovšetkým televíznej časti Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). V takmer trojhodinovej otvorenej diskusii analyzovali skutkový stav a navrhovali i riešenia. Ako uviedol, predseda Výboru NR SR pre ...

Stanovisko ku kampani proti zápisu detí do škôl s vyučovacím štátnym jazykom

Matica slovenská ostro nesúhlasí s účelovou kampaňou niektorých predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny v SR proti zápisu detí tejto menšiny do základných škôl so štátnym vyučovacím jazykom. Základná škola Bátorove Kosihy uverejnila oznam k zápisu do 1. ročníka, kde je uvedená výhodnosť vzdelávania sa v škole so štátnym jazykom, a to, aby dieťa ovládalo štátny jazyk, vedelo v ňom komunikovať a získalo kvalitné základy pre ďalšie vzdelávanie. V texte sa uvádza: „Koľko jazykov vieš, ...

Prezident I. Gašparovič sa zaujíma o vyšetrovanie kauzy Národného pokladu, Matičný Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku

Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku, tak nazvali matičiari budúci rok 2014. Ako spomienku na oboch velikánov slovenských dejín pripraví Matica slovenská (MS) v priebehu budúceho roka mnoho zaujímavých podujatí. Ubehlo totiž 1120 rokov od smrti kráľa Svätopluka a 150. rokov od narodenia Andreja Hlinku. Podľa tajomníka MS P. Cabadaja má Matica ambíciu byť hlavným partnerom Ružomberka, ktoré bude organizovať celonárodné spomienkové oslavy na A. Hlinku. Plán hlavných kultúrno-spoločenských ...

Výsledky Grantovej agentúry MS v roku 2013

Národohospodársky odbor MS a Slovenska ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, s prispením Grantovej agentúry MS, vydali vedeckú monografiu Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. Skrátenú verziu publikácie dávame k dispozícii verejnosti prostredníctvom webu MS. Kolokvium na danú tému sa konalo 2. 12. 2013 v centrále NBS za účasti viacerých popredných ekonómov Slovenska. DVADSAŤ ROKOV SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY