Vyhlásenie k článku Lucie Krbatovej „Matica vydala text, ktorý haní Rómov“ v Pravde z 4. maca 2014

S poľutovaním konštatujeme, že v zborníku „Dvadsať rokov slovenskej štátnej samostatnosti“ z odbornej konferencie, konanej v Košiciach v novembri 2013, sú texty, ktoré sa priečia matičnej línií tolerancie a odmietania prejavov rasovej, náboženskej a politickej intolerancie, lebo to odporuje jej princípom, na ktorých bola založená. Na vydaní brožúry sa podieľal Politologický odbor Matice slovenskej, ktorého predsedom je Roman Michelko. Publikáciu vydali bez vedomia príslušných matičných ...