Podávať pravdivé a objektívne informácie

Vedenie Matice slovenskej na svojej pracovnej porade 14. apríla 2014 sa zaoberalo aj rozhovorom pána Petra Marianeka z hnutia Human, ktorý pod názvom Chýba otvorená diskusia o extrémizme publikoval denník Pravda 14. apríla 2014, pričom, okrem iného, v ňom uviedol: „Pozrime sa však aj na Maticu slovenskú, ktorá má oproti iným mimovládnym organizáciám nadštandardné podmienky a financujeme ju všetci. Má na to, aby publikovala absolútne nezmysly a nikto si neuvedomuje, koľko je tam amatérov a ...

Matičiari sa svorne rozhodli šetriť

Zložitá finančná situácia v Matici slovenskej zjednotila matičiarov. Napriek tomu, že úsporné opatrenia nebudú jednoduché a ustanovizeň sa najskôr nevyhne ani prepúšťaniu, členovia výboru Matice slovenskej (MS) sa na svojom ostatnom stretnutí 5. apríla v Trnave zhodli, že je nevyhnutné reštrukturalizačné opatrenia prijať čo najskôr. Definovať ich bude nová mzdová politika, organizačný a pracovný poriadok a následne definitívny rozpočet matičiarov na rok 2014. Rozpočet ustanovizne pozostáva z ...

Vyhlásenie Prezídia Matice slovenskej

Prezídium Matice slovenskej, najvyšší poradný orgán predsedu Matice slovenskej, sa na svojom riadnom zasadnutí 2. apríla 2014 v Bratislave sa zaoberalo aktuálnou spoločenskou situáciou a stavom matičného hnutia. Vyjadrilo veľkú nespokojnosť so stavom slovenského školstva a kultúry. Osobitne pálčivým problémom je nedostatočná výučba dejepisu na školách (nízka dotácia hodín v týždni) a absencia vlasteneckej výchovy mládeže. Verejnoprávna RTVS investuje veľké finančné prostriedky (z ...