Komuniké z fiľakovského kolokvia

V rámci Matičných okrúhlych stolov sa 28. mája 2014 vo Fiľakove za účasti predsedu Matice slovenskej, viceprimátora mesta Róberta Belka, vedeckých a matičných pracovníkov konalo kolokvium venované spoločenským, politickým, ekonomickým a historickým témam súvisiacim s kvalitou života Slovákov na slovenskom juhu. Prítomní konštatovali, že pokojné spolunažívanie občanov Slovenska v súlade s medzinárodnými štandardami pri rešpektovaní všetkých zákonných daností je prvoradým cieľom a predpokladom ...

„Chcem spáchať akýsi literárny hriech“ – umelecké krédo Jána Červeňa

,Básnik a prozaik - Marián Grupač predstavil v piatok 7. 11. 2014 na Bibliotéke – knižnom veľtrhu, 3 publikácie, ktoré majú spoločného vydavateľa a hlavne spoločnú zásadná myšlienku. Ján Červeň : Chcem spáchať akýsi literárny hriech – z osobných denníkov autora 1935-1940. „ Ide o výber osobných denníkov tohto autora, ktorý zomrel ako 23-ročný v r. 1942. Kritikmi označovaný ako nádejný prozaik, ktorý nestačil rozvinúť svoj literárny talent ani potenciál do takej miery, aby zanechal po sebe ...

Seminár Návraty Pavla Horova

Pod týmto názvom sa dňa 14. októbra 2014 konal v spoločenskej sále Základnej umeleckej školy v Michalovciach seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Hlavnými organizátormi podujatia boli: Dom Matice slovenskej, Zemplínska knižnica G. Zvonického a Základná umelecká škola v Michalovciach. Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto významného rodáka z Bánoviec nad Ondavou, kde ho poznajú pod vlastným menom Pavol Horovčák. Prednášajúcimi boli: Marián Grupáč, riaditeľ Slovenského ...

Cena Jána Červeňa 2014

Matica slovenská a Slovenský literárny ústav MS, Martin Orol tatranský – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť vyhlasujú 2. ročník literárnej súťaže pre mladých básnikov a prozaikov O CENU JÁNA ČERVEŇA 2014 Literárna súťaž je určená talentovaným autorom (básnikom a prozaikom) do 35 rokov, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu čitateľskej verejnosti. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj slovenskej literárnej tvorby, hľadať nové talenty medzi mladými ľuďmi píšucimi po ...

Postavenie vedy v Matici slovenskej – Komuniké z matičného okrúhleho stola

Dňa 29. apríla 2014 sa konal v Martine matičný okrúhly stôl s názvom Postavenie vedy v Matici slovenskej. Účastníci okrúhleho stola prijali komuniké tohto znenia. Žiadame vedenie, Predsedníctvo a Výbor MS, aby v najbližšom období venovali zvýšenú pozornosť a systematickejšie úsilie rozvíjaniu vedy v podmienkach MS, ktorá sa momentálne nachádza v krízovom stave. S tým tiež bezprostredne súvisí vypracovanie kritérií a štatútu matičného vedeckého pracovníka (aj v jeho dobrovoľníckej forme). ...