Matica potrebuje reálny reštart

NOVÝ SPRÁVCA USTANOVIZNE Na sto päťdesiate tretie výročie Memoranda slovenského národa, považovaného za základný dokument politickej histórie nášho národa, zasadal piatykrát výbor Matice slovenskej vo svojom funkčnom období. Okrem riešenia vážnej ekonomickej situácie v ustanovizni, ďalších šetriacich opatrení na mzdách zamestnancov zvolili aj nového správcu Matice slovenskej. Stal sa ním Maroš Smolec, súčasný šéfredaktor Slovenských národných novín. Z prítomných dvadsiatich šiestich členov ...