Stála konferencia- Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí

V Bratislave sa v dňoch 30. 10. 2014-31. 10. 2014 uskutočnila Stála konferencia s názvom : Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Táto konferencia je organizovaná už od roku 1999 a zastrešuje ju Úrad vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hlavnou témou rokovania konferencie bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 90 Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín a približne 30 hosti zo ...