Prednes slovenských povestí pod Tatrami má všestrannú podporu

28. januára 2015 sa uskutočnil 17. ročník oblastnej súťaže žiakov ZŠ v prednese slovenských povestí. Podtatranská knižnica v Poprade so svojimi novými priestormi vytvorila ideálne podmienky pre 50 žiakov súťažiacich v 3 kategóriách,prácu poroty, učiteľský doprovod, organizátorov ako aj pre divákov, dokopy pre 100 zúčastnených na tomto kultúrnom podujatí. V úvode riaditeľka knižnice Mgr. Anna Balejová privítala účastníkov a prítomným sa prihovorila aj vedúca Školského úradu v Poprade PaedDr. ...

Vlastenci zo Spiša oslávili 22. výročie vzniku SR

17. januára 2015 sa už po 23-krát stretli slovenskí vlastenci pri soche Ľudovíta Štúra v Levoči, aby si pripomenuli narodeniny našej slovenskej vlasti a 159. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra /12.1.1856/. Spomienkové podujatie organizoval levočský matičný odbor, okresná organizácia Slovenskej národnej strany a zakladatelia tradície, Strana demokratického Slovenska. Ako zvyčajne prišli aj matičiari z Popradu. Na začiatku sme zaspievali slovenskú štátnu hymnu spolu so spevokolom Denného centra ...