Vyhodnotenie krajskej súťaže Šaliansky Maťko v Prešovskom kraji

„Oj, vitaj, slovenčina naša, Ty dcéra slávy pekná.“ (Ľudovít Štúr) V duchu týchto myšlienok Ľudovíta Štúra sa 20.2.2015 na ZŠ Prostějovská v Prešove konala krajská súťaž Prešovského kraja v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Z 13tich okresov v troch kategóriách sa jej zúčastnilo aj napriek chrípkovému obdobiu 35 súťažiacich. Poroty s jazykovou úrovňou prednesov i pestrím výberom literárnych textov vyjadrili plnú spokojnosť. Každoročne zisťujeme stúpajúcu kvalitatívnu ...

Ostatné fašiangy v klube s klapanciami Jána Jančíka

Deň po Popolcovej strede 19.2.2015 sa v Podtatranskej knižnici stretli milovníci poézie pri rozprávaní klapancií v podaní Ing. Jána Jančíka. Jozef Janigloš v úvode naznačil, že životné deje našich otcov a dedov mali presne zaužívaný kolobeh, v ktorom všetko malo svoj čas a pevné miesto. Bol to svet usporiadaných hodnôt, poriadku vecí aj dejov podriadených dorábaniu chleba v roľníckom prostredí. Práca a právo na oddych ako i zábavu boli v tomto poradí sprevádzané magickým čarom zvykoslovia, a ...

Posledná rozlúčka s profesorom Ďurišom

Dňa 14. 2. 2015 zomrel v úctyhodnom veku 99 rokov nitriansky profesor Rudolf Ďuriš. Pracovisko Domu Matice slovenskej v Nitre jeho odchodom prišlo o vzácneho a vzdelaného človeka, ktorý s riaditeľkou Máriou Mihálikovou, ale aj pracovníkmi udržiaval pravidelnú písomnú korešpondenciu. Listy písané na starom písacom stroji vždy voňali priateľským povzbudivým slovom, úprimným záujmom o dianie v Matici slovenskej a zvedavosťou, ktorá pramenila z neustálej túžby po informovanosti. Svoju lásku k ...

Pripomenuli si výročie narodenia spisovateľa Petra Jaroša

Stretnutie v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši zorganizovali členovia Spolku slovenských spisovateľov Peter Vrlík, Jozef Daník a Štefan Packa v utorok 3. februára. Kristína Kendrová a Milan Stromko predniesli ukážky z tvorby Petra Jaroša z jeho románov Tisícročná včela, Krvaviny a Zdesenie. Na podujatí sa zúčastnila takmer stovka nadšených čitateľov románov Petra Jaroša. V živej besede o spisovateľovej tvorbe zazneli aj spomienky Mikulášanov, ktorí autora poznali z čias jeho ...

Sviatok matičných divadelníkov

Dňa 8. februára 2015 sa v obci Bošáca uskutočnili II. Bošácke divadelné dosky. Tento festival amatérskych divadiel sa uskutočnil už po druhý krát. Organizátori tohto podujatia sú obec Bošáca a Divadelný odbor Matice slovenskej. Finančne okrem organizátorov to podujatie zabezpečuje aj Trenčianska nadácia. Tento v poradí už druhý ročník festivalu, bol tohto roku niečím výnimoční. Po prvý krát sa ho zúčastnili divadelné súbory, ktoré sú zároveň aj kolektívnymi členmi Divadelného odboru MS. ...

Jubilant Augustín Kuchár v klube Milana Rúfusa

Prvé stretnutie LUK-u v novom roku 5. februára 2015 bolo venované tvorbe Augustína Kuchára pri príležitosti jeho 80 narodenín. Na podujatí sa zišlo veľa záujemcov o jeho tvorbu. Riaditeľka Podtatranskej knižnice Mgr. Anna Balejová privítala oslávenca s jeho rodinou ako aj zúčastnených a hostí, medzi ktorými boli obaja viceprimátori Mgr. Igor Wzhoš Ing.Pavol Gašper, vedúca odboru školstva PaedDr. Edita Pilárová a ďalšie osobnosti kultúrneho života v Poprade. Réžiu mal v rukách Mgr. Jozef ...

Nový klub v Dome MS Liptovský Mikuláš

V Dome MS v Liptovskom Mikuláši pôsobia rôzne kluby ako : Klub paličkovanej čipky, Klub filatelistov, Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a začiatkom roku pribudol ďalší klub. V Liptovskom Mikuláši pôsobia traja členovia Spolku slovenských spisovateľov.: Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík. Práve oni sa neformálne stretávajú a u nich vznikla myšlienka raz do mesiaca si prizývať zaujímavé osobnosti a viesť s nimi Horúce dialógy. Prvé podujatia sa uskutočnilo 3. februára 2015 pod ...