Čermáňske červené slávi 5 rokov

Dom Matice slovenskej v Nitre opäť podporil tradíciu pestovania a výroby vín z vlastnej produkcie. Dňa 17. 4. 2015 sa už po piatykrát stretli vinári a milovníci vína na výstave vín pod názvom Čermáňske červené. Podujatie presahuje rámec mestskej časti Nitra - Čermáň a každým rokom sa stáva vyhľadávaným pre obyvateľov Nitry, ostatných okolitých miest a obcí, ale aj návštevníkov zo zahraničia. Výstavu otvoril predseda Výboru mestskej časti Nitra – Čermáň Jozef Slíž. V mene organizátora ...

Vlachovská Matica bilancuje

Opäť raz po roku sme sa stretli na výročnej schôdzi v dobrej nálade a podebatovali o všetkom možnom i nemožnom. Stretli sme sa v roku, ktorý ma symbolické označenie pre slovenský národ. Symbolika v zosobnení samotného roku Ľudovíta Štúra. Svojou prítomnosťou nás poctila i naša pani riaditeľka, Ing. Zlatica Halková z Domu Matice Slovenskej v Rožňave. Spolu sme pobilancovali, čo sa za celý rok vo Vlachove udialo. A veru, máme sa čo učiť od starších a skúsenejších. Mnohé veci sme nedotiahli do ...

Matica slovenská k oslobodeniu Petržalky

Petržalskí matičiari už nejaký čas vytvárajú tradíciu pripomienky oslobodenia Petržalky na jar 1945. Oproti ostatnému slovenskému územiu má svoju zvláštnosť. Petržalka (spolu s so staroslávnym Devínom!) bola na základe zavrhnutiahodnej Mníchovskej dohody okupovaná hitlerovským Nemeckom od jesene 1938. Jej oslobodenie Sovietskou armádou tak znamenalo aj návrat do slovenskej vlasti! Je čo pripomínať. Spomienku viažeme ešte na jeden tragický okamih. V Petržalke bol od konca roka 1944 tábor ...