Význam osobnosti Ľudovíta Štúra približuje aj bibliografia V. Ormisa

  Prvý slovenský vedecky a koncepčne pripravený bibliograf Ľudovít Vladimír Rizner počas svojho života pripravil informačne neoceniteľné dielo Bibliografiu písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900. V nej pod heslom Štúr Ľudovít, (v zátvorke je uvedený aj Štúrov pseudonym Boleslav Záhorský) uviedol 8 pôvodných knižných vydaní diel Ľ. Štúra, 1 zahraničné vydanie, 20 periodík a vyše 150 jednotiek publikovaných v nich. No napriek vynaloženej námahe ...

Nerušte ma, čítam!

Rožňava, 26. 6. 2015 Podujatie otvoril primátor mesta Pavol Burdiga a riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave Iveta Kyselová. Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa štvrtok 18. júna uskutočnilo na Námestí baníkov v Rožňave hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti pod názvom "Nerušte ma, čítam". Tento rok sme ...

V sídle trenčianskej župy predstavili Štúra tradične i netradične

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prispel ďalším sklíčkom do mozaiky Roku Ľudovíta Štúra. Pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia sa 17. júna 2015 v kongresovej sále TSK uskutočnil seminár s dobovým divadelným predstavením. Blok prednášok so sprievodným kultúrnym programom pre širokú verejnosť nadviazal na aktivity, ktoré trenčianska župa na počesť Ľudovíta Štúra špeciálne podporuje od začiatku roka. Predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý nad podujatím prevzal záštitu, zastúpil ...

Matičné divadelné Šurany sa stretli s veľkým úspechom aj v roku 2015

Šurany Dom Matice slovenskej, Mesto Šurany a OC Zora pripravili aj tento rok počas jedného celého júnového týždňa pre milovníkov divadla kyticu príjemných prekvapení. Divadelné predstavenia boli odohraté v Šuranoch i blízkom okolí. Úvodným programom bol muzikál Slecna Loreline , v Dome Matice slovenskej Komárno. O deň neskôr Senzi Sen Slovensko Putovné divadlo MOMS Bánov sa predstavil v Dvoroch nad Žitavou. Najmladšie deti sa potešili divadelnému predstaveniu Rozprávkárna , ktoré bolo ...

Štúr v Galérii pod orlojom

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Turistické centrum Pod orlojom a obec Stará Bystrica pripravili na letné mesiace k dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra tematickú výstavu Kysuce v snahách o obnovenie štátnej samostatnosti Slovenska v kurátorskej koncepcii známeho výtvarného umelca, akademického sochára Ondreja Zimku ml. Otvorenie expozície sa uskutoční 3. júla v Galérii pod orlojom v Starej Bystrici o 18.30 h. Na vernisáži sa zúčastnia aj predstavitelia ...

Dňa 11. 5. 2015 sa dožil Milan Štefan Rybársky 80 narodenín

Milan Štefan Rybársky - kultúrno-osvetový pracovník, matičný činovník. Narodil sa vo Vrútkach, vychodil školskú dochádzku, vyštudoval a podnes žije a pôsobí v meste Kremnica. Po vyučení v Sandriku Dolné Hámre krátko pracoval v Zbrojovke Vsetín a od roku 1957 v Štátnej mincovni v Kremnici, kde pracoval na Technickom rozvoji ako samostatný konštruktér a v podniku bol spoluzakladateľom Vedecko-technickej spoločnosti. Organizoval čajové večierky, účinkoval v bábkovom súbore Radosť deťom a ...

Lákadlom bol aj detský "skákací hrad"

Medzinárodný deň detí oslávili v Turčianskom Jasene prvú júnovú sobotu. Podujatie ako každoročne upútalo celú obec. Deti, ale aj tí trošičku skôr narodení súťažili v rôznych zaujímavých disciplínach, športovali či kreslili a zmysluplne prežili popoludnie. Lákadlom bol "skákací hrad", súťaže mladých hasičov, ukážky hasičskej a zdravotnej záchrany, ako aj schladenie sa v hasiacej pene. Vystúpili heligonkári Majerčíkovci z Diakovej, pričom zaujal najmä najmladší jedenásťročný hudobník Andrejko ...

Liptov - zájazd po stopách Martina Rázusa a I. Čsl. armádneho zboru

L. Mikuláš (Liptov), 20. 6. 2015 Klub Martina Rázusa - Maroško podľa plánu práce pripravil pre svojich členov kultúrno - poznávací zájazd na Liptov. Účasťou ich podporili Miestny odbor Matice slovenskej a ZO č.2 Slov. zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Brezne Zájazd bol tematicky zameraný Po stopách I. Čsl. armádneho zboru a následne Po stopách Martina Rázusa. V sobotu ráno 20. júna sa predpovede počasia - o chlade a daždi našťastie plnili iba na polovicu. Účastníci zájazdu - smer ...