Thurzov dom ukazuje Štúra aj ako múzu výtvarníkov či sochárov

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici otvorilo v Thurzovom dome najnovšiu spoločenskovednú výstavu venovanú odkazu Ľudovíta Štúra. Spolu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, predovšetkým s Maticou slovenskou, si takto pripomína tohtoročné 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín. Výstava Dielo, pocta a portrét - Ľudovít Štúr v slovenskom výtvarnom umení, ktorá potrvá do 13. septembra, ponúka návštevníkom múzea možnosť spoznať tohto velikána v rôznych ...

Matičné slávnosti teraz s viacerými adresami

V tomto roku sa Národne matičné slávnosti (NMS) uskutočnia v priebehu augusta na viacerých miestach Slovenska. Začnú sa v Martine. Národné matičné slávností budú mať v tomto roku viacero adries. Ich začiatok je ale naplánovaný do Martina, kde budú v piatok 7. augusta popoludní v areáli Matice slovenskej slávnostne odhalené busty Ľudovíta Štúra a Jozefa Cígera Hronského pri príležitosti ich tohtoročných výročí. Ešte predtým (6. augusta) v Turčianskej galérii sprístupnia výstavu exilového ...

Ani ženy sa vôbec neokúňali a rázne chytili do rúk kosu

Program Rok na dedine, ktorým valčianski matičiari oživujú tradície našich predkov, pokračoval ďalším podujatím. Po Trojkráľovej besiedke, privítaní jari upálením Moreny, postavení mája a Jánskych ohňoch prišlo na rad kosenie horných lúk. Bola to odveká, a veľmi namáhavá činnosť našich predkov. Začínala sa po Jánovi, keď bolo počasie nestále a seno mnohokrát zamoklo. Seno z horských lúk bolo podstatnou súčasťou výživy dobytka počas zimného obdobia. Bohaté na živiny a vitamíny bolo zárukou ...

Uskutočnila sa sv. liturgia venovaná svätogorazdovskej tradícii v SR

V bratislavskej gréckokatolíckej Katedrále Povýšenia sv. Kríža a na Eparchiálnom úrade v Bratislave sa v pondelok 27. júla uskutočnili oslavy štvrťstoročnice zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku spojené s XXIII. spomienkou na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenska. Podujatie sa konalo v deň liturgickej spomienky na Svätých Sedempočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) podľa byzantského kalendára a spomienky na sv. Gorazda podľa latinského kalendára, ...

Slovenské pohľady aj o kváziintelektuáloch, vydávajúcich sa za elitu

Najstarší literárny časopis v Európe, mesačník Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, je už niekoľko rokov v letných mesiacoch koncipovaný ako dvojčíslo. Tohoročné júlové a augustové dvojčíslo na úvodných stranách prináša úvahu Jozefa Banáša, nazvanú Kaviareň. Polemickým tónom v nej charakterizuje módny jav v českej i našej spoločnosti, ktorý sa prejavuje vysedávaním kváziintelektuálov po kaviarňach a diskutujúcich o našom spoločenskom, politickom i kultúrnom dianí, vydávajúc sa za ...

26. ročník Svätogorazdovských slávností v Kútoch

Kristína Hatarová, moderátorka: "Aplikovať odkaz minulosti na našu prítomnosť, v tomto duchu sa niesol 26. ročník Svätogorazdovských slávností v Kútoch. Zúčastnila sa na nich aj naša redaktorka Anna Božková." Anna Božková, redaktorka: "Obec Kúty na Záhorí je kolískou Svätogorazdovských slávnostní na Slovensku. Snahu šíriť odkaz prvého svätca nášho národa ocenil i podpredseda Matice slovenskej Jozef Šimonovič." Jozef Šimonovič, podpredseda Matice slovenskej: "Treba sa skutočne hlboko pokloniť ...

Aká je história hôr v našom štátnom znaku?

Historici vysvetľujú význam a príčinu Tatry, Matry a Fatry v slovenskom štátnom znaku. Bratislava 24. júla (TASR) - Všetko má svoju históriu, ale aj príčiny a súvislosti, aj slovenské hory a v rámci nich – slovenské trojvršie, ako súčasť slovenského štátneho znaku, vysvetľuje predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Ako dodáva, z dejepisu vieme, že jeho súčasť, dvojramenný kríž, sa používal v Byzancii a medzi našich predkov ho zrejme priniesli Konštantín a Metod. Neskôr ho začali používať ...

Spomienkové stretnutie na Ota Baldovského a Františka Kreutza

Brezno, 15. 7. 2015 Klub Martina Rázusa - Maroško v rámci predstavovania osobností Brezna, pripravil ďalšie spomienkové stretnutie tentoraz venované Oto Baldovskému (1928-2006) a Františkovi Kreutzovi (1920-2004). Uskutočnilo sa v stredu 15. júla 2015, za účasti 38 členov Klubu a sympatizantov, včetne synov Františka Kreutza - Františka s manželkou a Jozefa. Najprv sa so svojimi spomienkami na Ota Baldovského podelila členka Klubu Betka Prepletaná. Vo svojej slovnej prezentácii zvýraznila ...

Poďakovanie Márii Mihálikovej

Nitra, 22. 7. 2015 Riaditeľka Domu Matice slovenskej Ing. Mária Miháliková odchádza po ôsmich rokoch pôsobenia v Matici slovenskej zo svojej pracovnej pozície. Ako jej najbližší pracovníci sa chceme touto formou poďakovať za jej prístup ku kolegom, všetkým predsedníčkam, predsedom a členom Miestnych odborov Matice slovenskej v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany. Tieto riadky sú vyjadrením úcty k tomu, čo v Dome MS v Nitre po sebe zanecháva. Sú vyjadrením úcty od ľudí, ktorí boli ...

Aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici si pripomína 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Matej Tabak, moderátor: "200. výročie narodenia politika, filozofa, historika, jazykovedca, básnika a spisovateľa Ľudovíta Štúra si v týchto dňoch pripomína aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Pri príležitosti tohto významného jubilea pripravilo v priestoroch Thurzovho domu unikátnu výstavu venovanú práve jeho osobnosti a dielam, ktoré sú súčasťou našej histórie od čias Rakúsko-Uhorska. Viac sa tejto téme venovala redaktorka Monika Majerová." Monika Majerová, redaktorka: "Ľudovít ...