Prelomil vo vrchoch tatranských temnotu

V polovičke septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo  podujatie venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Jozef Janigloš, lektor nazval tému „Prelomil vo vrchoch tatranských driemotu“. Sledujúc túto myšlienku, predostrel spoločenstvu celý rad podnetov na premýšĺanie a na uchopenie Štúrovej osobnosti ako plnokrvnej a na druhej strane zodpovednej, cieľavedomej a zásadovej v podstatných témach kodifikovania spisovnej slovenčiny ako jednotiacej, spájajúcej a dejinnej ...

Valčania hodovali, koštovali výpestky a spolu sa zabávali

Obec Valča spolu s miestnymi matičiarmi pripravila nedávno pre obyvateľov tematické podujatie Hody 2015. Program hodového dňa sa začal sv. omšou s poďakovaním za úrodu. Nechýbala nevšedná dekorácia symbolizujúca úrodnosť v podobe obrazu Panny Márie vytvoreného z plodov z miestnych záhrad. Svoje výpestky prezentovali Valčania na výstave, ktorú mohol obdivovať každý návštevník. Kultúrny program otvorila starostka Mária Ondráčková a ďalej ho moderovala Vierka Švecová. Úvodné piesne hudobnej ...

Matica slovenská podporuje stanovisko vlády k prisťahovaleckým kvótam

Podľa predsedu Mariána Tkáča nie je podľa jeho slov proti solidarite s prenasledovanými a trpiacimi. Matica slovenská podporuje stanovisko vlády SR k prisťahovaleckým kvótam. "Oceňujeme postoj našich predstaviteľov, ktorý bráni tisícročné kresťanské tradície, na ktorých stojí a padá slovenský národ," uviedol v písomnom stanovisku jej predseda Marián Tkáč. Matica nie je podľa jeho slov proti solidarite s prenasledovanými a trpiacimi, tá však "nesmie spôsobiť ohrozenie našich koreňov". ...

Tri neznáme listy Ľudovíta Štúra

  Matica slovenská vydala v roku 1967 v literárnom múzeu Pamätník slovenskej literatúry v Martine pre účastníkov 3. ročníka Štúrovho Zvolena, festivalu slovenských divadiel poézie, publikáciu Štúr a Zvolen - Tri neznáme listy Ľ. Štúra. Iniciátor Štúrovho Zvolena a zostavovateľ tejto publikácie, spisovateľ Ján Mieroslav Pinka (1929-2007) v jej úvode napísal: "Maďarsky písané listy boli pôvodne uložené v okresnom archíve. Premiestňovanie archívu do stále nevyhovujúcejších priestorov a ...

Spisovateľ J. Rezník zostavil publikáciu Štúr a mladosť

Rezníkova esej má výrazný poetický charakter a miestami pripomína báseň v próze. Mesto Zvolen je neodmysliteľne spojené s Ľudovítom Štúrom. Tu ho mestská rada zvolila za svojho poslanca a vyslala na uhorský snem. Na pamiatku tejto udalosti vznikol vo Zvolene v roku 1965 festival slovenských divadiel poézie, ktorý mal celý rad sprievodných podujatí, vrátane mediálnych. Festival dostal názov Štúrov Zvolen. Jeho spoluorganizátorom sa od roku 1967 stala aj Matica slovenská. V roku 1968 pre ...

Štúr organizoval cestovateľské aktivity svojej generácie po Slovensku

  V roku 2014 Matica slovenská v Martine vydala zborník "Cestopisné denníky štúrovcov". Zborník zostavil Rastislav Molda. V krátkom úvodnom slove napísal: "Knihu pokladáme za voľné pokračovanie publikácie Z cestovných denníkov štúrovcov, ktorú v roku 2009 pripravil Michal Eliáš a publikoval v nej osem cestopisných diel." Zostavovateľ do tohto "voľného pokračovania" zaradil celkove 14 cestopisných reportáží štúrovcov, napísaných v 30. a 40. rokoch 19. storočia. V záverečnej štúdii ...

Po rokoch obnovili náhrobok matky Ľ. Štúra

  Nebo ronilo občasné slzy, vietor prečesával koruny stromov a slnko utieklo za pošmúrnu oponu z oblakov, ale ani toto nie celkom žičlivé počasie neodradilo približne dvesto Trenčanov a hostí od účasti na pietnej spomienke pri príležitosti obnovy náhrobku matky Ľudovíta Štúra Anny Štúrovej, rodenej Michalcovej (25. 1. 1790 - 25. 8. 1853). Slávnosť sa konala 25. augusta tohto roku, v deň 162. výročia úmrtia Anny Štúrovej, na trenčianskom evanjelickom cintoríne, časť Horný Šianec. Na ...

Košickú matičiarku prijal primátor mesta Košice

Košice, 3. 9. 2015 Významnej pocty sa pri príležitosti tohtoročného okrúhleho životného jubilea dostalo košickej matičiarke PhDr. Gabriele Čiasnohovej. Dňa 3.septembra 2015 ju prijal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD. Sprevádzal ju jej brat Juraj Barla, riaditeľ súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach (skr. SEM HUMNO). Tento matičný priaznivec a podporovateľ, pri tejto príležitosti pripomenul pánovi primátorovi nový prírastok v košickom HUMNE. Už skôr prehovoril Dr. ...