11. ročník krajského matičného festivalu "Dobšinského Košice" mal svoje neopakovateľné čaro

Košice, 28. 10. 2015 V stredu  28.10.2015 mali žiaci základných  škôl /ZŠ/  z celého Košického kraja veľký sviatok. V ZŠ Postupimská na sídlisku Dargovských hrdinov sa konal už jedenásty ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Tejto  krajskej matičnej prehliadky slovenských rozprávok sa zúčastnilo  päťdesiat ZŠ a takmer  90. tka účinkujúcich. Krajský matičný festival slávnostne otvoril prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Art. Jozef ...

Pamätník Ľ. Štúra zasypali kopou konského hnoja a potom ho ukradli

Podľa pôvodných zámerov iniciátorov pamätníka mala byť busta Ľ. Štúra, spolu s podstavcom vysoká zhruba 3,5 metra, umiestnená na námestí v Štúrove. Štúrovo 29. októbra (TASR) – Priebeh slávnostného položenia základného kameňa pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove v stredu 28. októbra sprevádzali národnostné incidenty. Ráno v deň odhalenia základného kameňa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) v Štúrove zistili, že kameň bol zasypaný kopou konského hnoja. Privolaní príslušníci ...

Hnoj a maďarské piesne. Škandál pri položení základného kameňa Štúrovho pamätníka

Priebeh slávnostného položenia základného kameňa pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove v stredu 28. októbra sprevádzali národnostné incidenty. Ráno v deň odhalenia základného kameňa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove zistili, že kameň bol zasypaný kopou konského hnoja. Privolaní príslušníci Policajného zboru Slovenskej Republiky urobili o incidente zápis. Následne matičiari upravili priestor a pripravili ho na popoludňajšiu slávnosť, riadne oznámenú úradom. Štúr si v Štúrove ...

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Jaroslav Barborák, moderátor: "Na Slovensku si dnes pripomíname aj dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, vedúcej osobnosti Slovenského národného obrodenia v devätnástom storočí a jedného z kodifikátorov spisovnej slovenčiny. V Primaciálnom paláci v Bratislave je spomienkové zhromaždenie. Je tam aj naša Katarína Ottová." Katarína Ottová, redaktorka: "Zhromaždenie otvoril predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár. Povedal, že Štúrom sa začal zápas o čestné miesto ...

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Katarína Ščepánová, moderátorka: "Ľudovít Štúr je azda najznámejšou osobnosťou našich dejín. Jeden z kodifikátorov základov súčasnej slovenčiny, politik, jazykovedec, učiteľ, novinár a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v devätnástom storočí. Práve dnes si pripomíname dvojsté výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti bolo večer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave spomienkové zhromaždenie, na ktorom Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Matica ...

Štúr bol asketickej postavy. Týmto športom sa venoval, aby zosilnel

  Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vydala Matica slovenská v Martine stolový kalendár na rok 2016 pod názvom "Ľudovít Štúr - milovník života slovenského". Obrazovú časť tvoria historické dokumenty, reprodukcie a ilustrácie, týkajúce sa života a diela Ľudovíta Štúra. Na spodnom okraji každého listu je text, ktorého autorom je Pavol Parenička. Obsah textu korešponduje s obrazovým dokumentom na príslušnej strane a ako celok predstavuje prierez životom a dielom ...

O exode štúrovcov vzniklo literárno-dokumentárne pásmo

Bratislava 26. októbra (TASR) - Matica slovenská v Martine vydala v roku 2009 súbor literárno-dokumentárnych pásiem k jubileám spolkov a osobností pod názvom Ozveny minulosti. Ich autorom je literárny historik Michal Eliáš. Celkovo ich je 11 a jedno z nich je venované aj exodu štúrovcov z Bratislavy do Levoče v roku 1844. Pásmo o vzbure slovenských študentov v Bratislave s dominantnou osobnosťou Ľudovíta Štúra má názov "Dunaju slovenský, už Ťa zanecháme". Je to pásmo pre dvoch moderátorov a ...

Matičnú súťaž Odkaz Ľudovíta Štúra dnešku vyhral M.Kolesík z UKF Nitra

Víťazom literárnej súťaže pre študentov vysokých škôl Matičná esej na tému Odkaz Ľudovíta Štúra dnešku sa stal Milan Kolesík z Univerzity Konštantína filozofa (UKF) v Nitre s esejou Ľudovít Štúr ako osobnosť svojej i našej doby. Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo programovou súčasťou osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa konali 24. októbra v Uhrovci. TASR o tom dnes informoval vedecký tajomník Matice slovenskej (MS) Peter Cabadaj. Druhé miesto získala Romana Švecová z UKF Nitra ...