Monthly Archives: január 2016


//január

Blahoželanie prof. Imrichovi Sedlákovi pri príležitosti vzácneho životného jubilea

Vážený pán profesor PhDr. Imrich Sedlák, CSc, ctený jubilant, dovoľte mi, aby som Vám v mene Matice slovenskej, najstaršej národnej, kultúrnej, spoločenskej a celonárodnej ustanovizne Slovákov, zablahoželal pri Vašom životnom jubileu. Želám [...]

X