Výstava Slováci v Rumunsku predstaví našich krajanov v Rumunsku

Výstava úžitkových aj dekoratívnych predmetov reflektuje materiálno-technologickú kultúru, rodinný a spoločenský život, obyčajové tradície aj umeleckú tvorbu v lokalitách so slovenským osídlením. Nitra 27. apríla (SkolskyServis.sk) - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a Slovenské národné múzeum v Martine pripravili výstavu Slováci v Rumunsku. Cieľom je predstaviť našich krajanov v ...

Výročná schôdza MO MS vo Vlachove

Vlachovo, 16. 4 .2016 V sobotu sa uskutočnila výročná schôdza MO MS vo Vlachove. Tak ako po iné roky sme bilancovali a posedeli pri príjemnej spoločnosti. Bilancovali sme o svojich aktivitách. Správu o činnosti predniesol predseda MO MS Mgr. Jozef Jakubovský. Rozviedol hlavné úlohy práce Rozviedol hlavné úlohy práce MO, ktoré boli rozpracované pre rok 2015 a odsúhlasené dňa ešte začiatkom roka 2015. Najdôležitejšou úlohou v roku 2015 bola príprava a uskutočnenie dôstojných osláv výročia ...

Láska k slovenčine a ku knihám naplnila život Petra Štrelingera

Slovenský prozaik a novinár, bývalý zástupca šéfredaktora denníka Slovenská Republika Peter Štrelinger sa 20. apríla dožíva 70 rokov. Milovník Slovenska svoju hlbokú lásku k vlasti prejavuje v každom článku, prozaických dielach i drámach. Napísal trinásť kníh, okrem toho je autorom stoviek publicistických textov – reportáží, esejí, fejtónov, glos, rozhlasových pásiem a dramatických útvarov, ale i niekoľkých divadelných a televíznych hier. Dlhoročný člen Matice slovenskej (MS) patrí medzi ...