Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín, sa Trnavský samosprávny kraj, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Trnavská arcidiecéza, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Matica slovenská usporiadali 8. júna 2017 v Trnave konferenciu pod názvom Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť. Na rokovaní prijali vyhlásenie, z ktorého vyberáme: ...

6. ročník nesúťažnej prehliadky Valčianske melódie 2017 sa uskutoční 22. júla

 Neuvedený, redaktor: "V sobotu 22. júla sa o 15:00 hodine v športovo-rekreačnom areáli Dielec vo Valči uskutoční už 6. ročník nesúťažnej prehliadky spevokolov, speváckych zborov a speváckych skupín pod názvom Valčianske melódie 2017. Organizátormi podujatia sú obec Valča, miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Dom Matice slovenskej v Žiline a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja." [Rádio Frontinus, 11:00; Regionál Rádia ...