Naša budúcnosť?

Naša budúcnosť je v pochopení našich nie celom poznaných dejín. Lebo ako čert svätenej vody sa bojíme prekročiť tieň cudzích teórií o „príchode“ našich predkov vtedy a vtedy stade a stade, ani analýza DNA nám neotvára očí – pozri aj poslednú knihu, nazvanú Slovenské územie v historickom kontexte. Tak či onak, trčí z našich dejín morálny imperatív slovenskosť = človečenskosť! Jeden z predsedov Matice slovenskej mysliteľ Vladimír Mináč napísal, že „všetky naše historické skúsenosti naším ...

Úcta vzácnemu človeku

V dedinke Ondrašovce (neďaleko Prešova) sa 10. 9.2017 uskutočnila milá slávnosť. Obec Ondrašovce, Farský úrad v Chminianskej Novej Vsi, Katolícka univerzita v Ružomberku a Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove pripravili významnú kultúrnu akciu, zameranú na pripomenutie rodáka - básnika, literárneho kritika i vedca, publicistu, vysokoškolského učiteľa a funkcionára doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc. (8. 11 1936 - 9. 2. 2010), mim. prof. KU v Ružomberku. Film osláv sa začal odvíjať v miestnom ...

Černovská tragédia

Schopní vzoprieť sa aj pod hrozbou smrti Posledný októbrový piatok to bude presne 110 rokov od krvavej TRAGÉDIE V ČERNOVEJ, ktorá do celého sveta vyslala signál o odvahe Slovákov bojovať za získanie svojbytnosti a vzoprieť sa uhorskému nátlaku. V dňoch 27. až 29. októbra si v srdci dolného Liptova pripomenieme tento historický medzník celoštátnymi oslavami. Černovská tragédia bola krvavým masakrom, ktorý sa odohral ako dôsledok národnostného útlaku v Uhorsku. V Černovej, dnes mestskej časti ...

Položili životy za našu slobodu

Iba druhý raz v dejinách sa na našom území konal akt blahorečenia. V posledný septembrový deň sa stal blahoslaveným mučeník z obdobia komunistickej diktatúry, kňaz salezián Titus Zeman. Akt vykonal pápežský legát kardinál Angelo Amato na tom istom mieste v Petržalke, kde v roku 2003 blahorečil pápež Ján Pavol II. biskupa Vasila Hopka a rehoľníčku Zdenku Schelingovú. Prítomných bolo okolo tridsaťtisíc ľudí, nikto však ani z vlády, ani z parlamentu. Nedopátral som sa príčin neúčasti ...

Trnavský kraj udelil Pamätné medaily J. M. Hurbana tridsiatke

Medaila je určená jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili napríklad o upevňovanie štátnosti, šírenie dobrého mena Trnavského samosprávneho kraja a Slovenska. Trnava 5. októbra (TASR) – V Roku Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý pripomína 200. výročie jeho narodenia, ocenil dnes predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš pamätnou medailou, pomenovanou po tomto dejateľovi, tri desiatky osobností spoločenského života. Medaila je určená jednotlivcom a ...

Zvárači a nedobytná pevnosť

NÁRODNOSTNÉ KONFLIKTY VYVOLÁVAJÚ LEN SLOVÁ POLITIKOV V centre je komótny pokoj, málo ľudí a večery sú tu ešte prázdnejšie. Stretnúť niekoho uprostred noci v KOMÁRNE je takmer nemožné. A to sa tu v čase, keď fungoval dunajský prístav a lodenice, tmolili prístavní robotníci, zvárači a lodníci do rána. Stáva sa, že na miestny úrad práce zavolajú zúfalí zamestnávatelia z druhého konca republiky, že súrne potrebujú dobrých zváračov. Žiaľ, po ukončení mohutnej výroby lodí tí mladší odišli do sveta ...

Valčania sa nedávnymi hodmi opäť vrátili k starým tradíciám

 Termín valčianskych hodov sa viaže k sviatku Povýšenia sv. kríža, ktorému je zasvätený miestny kostol. Na popoludňajšom stretnutí Valčanov v kultúrnom programe účinkovali žiaci základnej školy, folklórna skupina Valčianka, heligonkár Jaroslav Marek a ako hosť vystúpil známy spevák Robo Kazík. Návštevníkom spríjemnili deň nielen tanečné a spevácke čísla, ale i palacinky, medovníčky a chutný guľáš z diviny, o ktorý sa postarali kuchárky z materskej školy. Nedeľa patrila slávnostnej sv. omši s ...