Dedinské driapačky Nedožery-Brezany 2017

Miestny odbor Matice slovenskej a obecný úrad už štvrtý raz usporiadajú Dedinské driapačky v Nedožeroch-Brezanoch. Kultúrne podujatie venované čaru driapania peria a tajomných príbehov sa začne dnes o 17.00 h v kultúrnospoločenskej miestnosti obecného úradu. O skvelú atmosféru sa postará Cimbalová muzika Braňa Jakubisa. Konzumné (melencová polievka a hriatô) je 2 eur, vstup v kroji zadarmo.  [Plus jeden deň; 271/2017; 25/11/2017; s.: 15; ppp ; Zaradenie: RELAX]  

Naša spoločnosť bude zdravá, keď si bude vedomá slovenských a slovanských koreňov.

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Nasa-spolocnost-bude-zdrava-ked-si-bude-vedoma-slovenskych-a-slovanskych-korenov-Madaricovo-ultimatum-Beriem-ho-ako-upozornenie-pripusta-zlozitu-situaciu-novy-predseda-Matice-slovenskej-Marian-Gesper-295156   Naša spoločnosť bude zdravá, keď si bude vedomá slovenských a slovanských koreňov. Maďaričovo „ultimátum“? Beriem ho ako upozornenie, pripúšťa zložitú situáciu nový predseda Matice slovenskej Marián Gešper 19.11.2017 11:00 ROZHOVOR ...