210. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia Karola Kuzmányho

thumbnail

Brezno, Tisovec - 18. - 20. 11. 2016

„Ak chcete ďalej prísť ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo my vieme.“

Pozoruhodnou životnou cestou prešiel slovenský spisovateľ, novinár a národovec, priekopník slovenskej prekladovej literatúry, spoluzakladateľ Matice slovenskej a dokonca v rokoch 1863 až 1866 aj jej podpredseda Karol Kuzmány. Na počesť jeho 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia usporiadali odbory Mladej Matice zo Zvolena a Banskej Bystrice niekoľkodňový seminár a mládežnícke stretnutie pre mladých matičiarov, ale i pre mladých záujemcov o národnú ideu. Podujatie sa konalo 18. až 20. novembra 2016 v Brezne a v Tisovci.
Piatkový program otvoril tajomník MS a niekdajší mladý matičiar Mgr. Marek Hanuska, ktorý priblížil účastníkom históriu Matice slovenskej prostredníctvom troch filmových dokumentov a krátkej prednášky. Na druhý deň sa mladí matičiari vybrali po stopách národovcov do významného miesta s národnou minulosťou a to do mesta Tisovec. Prednáška predsedníčky miestneho odboru Moniky Koncošovej venovaná významným osobnostiam – rodákom od Štefana Marka Daxnera až po Vlada Clementisa zaujala mladých matičiarov. O to viac, že mladí matičiari sa mohli pristaviť pri pamätných tabuliach i bustách národovcov a predovšetkým na vlastné oči vidieť miesta, kde vyrastali a pracovali naši národní velikáni. V Tisovci sa k nim pripojili aj predseda Mladej Matice Marián Gešper a podpredseda MM Marek Nemec.
Podvečer už patril ďalšej časti prednášky, v ktorej ozrejmil mnohé historické udalosti predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč a predseda MM Marián Gešper. Vyvrcholením bola účasť na nedeľnom bohatom programe venovanom Karolovi Kuzmánymu, ktorý začal televíznymi Službami Božími v evanjelickom a. v. kostole a pokračoval odhaľovaním pamätnej tabule Karolovi Kuzmánymu.
„Ak chcete ďalej prísť ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, akočo my vieme.“ Tento výrok a mnohé ďalšie myšlienky zazneli na vyvrcholení kultúrneho programu, slávnostnej akadémii, ktorá sa konala následne v miestnom kultúrnom dome v Brezne a boli organizované Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a Maticou slovenskou. Mladí matičiari konštatovali na záver podujatia, že práve poznávacia viacvrstvová forma akcie patrí medzi spôsoby, ako zaujať mládež a pritiahnuť ju k národným ideám a Matici slovenskej.

Ondrej Smutný

článok neprešiel jazykovou úpravou

Tisovec
Tisovec
Tisovec
Tisovec