24. Ročník krajského kola - ŠALIANSKY MAŤKO opäť výnimočný

thumbnail

Žilina, 25.  2.  2017

Dňa 25. 2. 2017 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline uskutočnil už 24. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti „ Šaliansky Maťko". Súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich v troch kategóriách z 10 okresov žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa vysoko približovala výkonom hercov z národného divadla ako uviedla jedna z porotkýň. Do celoslovenského kola postúpili žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili na 1 mieste: I. kategória – 2. – 3. ročník : 1. Katarína Belicajová ( ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zakamenné ) 2. Katarína Šimková ( ZŠ M.R. Martákovej, Liptovský Mikuláš ) 3. Liliana Fidesová ( ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna Ružomberok ), II. kategória – 4. – 5. ročník : 1. Michaela Brčáková ( ZŠ s MŠ Krušetnica, Námestovo ) 2. Beáta Ďurčanová ( ZŠ Kysucký Lieskovec, Kys.N. Mesto ) 3. Eva Dobrovolská ( ZŠ M. Medveckej, Tvrdošín ), III. kategória – 6. – 7. ročník : 1. Terézia Dibdiaková ( ZŠ s MŠ Vojtaššáka, Zakamenné ) 2. Emma Tokaríková ( ZŠ Kysucký Lieskovec ) 3. Ester Šubová ( ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok ). Okrem štandardných ocenení boli udelené čestné uznania a v každej kategórii jedno tretie miesto.
Aj tento ročník bol dôkazom, že talent našich detí v tradičnom ľudovom prednese má svoje plnohodnotné miesto. Chcem touto cestou poďakovať všetkým pedagógom, rodičom, že podporujú tradície našich básnických velikánov. Uznanie patrí aj všetkých účastníkom, ctenej komisii, všetkým deťom, ktorých výkony boli vynikajúce.

Ing. Katarína Kalanková
riaditeľka DMS Žilina
V Žiline dňa 27.02.2017

Výsledková listina 24. krajského kola súťaže ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO

I.KATEGÓRIA ( žiaci 2. – 3. ročník ZŠ )

1.Katarína Belicajová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zakamenné
2. Katarína Šimková, ZŠ M.R. Mrtákovej, Liptovský Mikuláš
3. Liliana Fidesová, ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna Ružomberok
3. Tatiana Pániková

II.KATEGÓRIA ( žiaci 4. – 5. ročník ZŠ )

1.Michaela Brčáková,ZŠ s MŠ Krušetnica Námestovo
2.Beáta Ďurčanová,, ZŠ Kzsucký Lieskovec, Kys.N. Mesto
3. Eva Dobrovoslká, ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
3. Nina Isteníková – Súkromná ZŠ Žilina

III.KATEGÓRIA ( žiaci 6. – 7. ročník ZŠ )

1. Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ Vojtaššáka , Zakamenné
2. Emma Tokaríková, ZŠ Kysucký Lieskovec, Kys.N. Mesto
3. Ester Šubová, ZŠ s MŠ ul. Hradná, Liptovský Hrádok
3. Nina Michalíková

Dom Matice slovenskej v Žiline, Ing. Katarína Kalanková, 0911/910 426

PRIHLÁŠKA do celoslovenského kola súťaže bola odovzdaná všetkým víťazom.

Všetky materiály k súťaži spolu s vyúčtovaním budú doručené po spracovaní na OŠ OÚ Žilina

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia