24. ročník slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany


//24. ročník slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany

V Chynoranoch, rodisku významného slovenského básnika minulého storočia Valentína Beniaka sa začiatkom decembra 2017 stretli recitátori a priaznivci poézie z celého Slovenska na finálovej súťaži XXIV. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. 28 najlepších recitátorov z regionálnych výberových kôl v Modre, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Košiciach a Topoľčanoch súťažilo v troch vekových kategóriách..
Významnú úlohu pri organizovaní a realizácii tohto podujatia zohrali matičiari z Miestneho odboru Matice slovenskej v Chynoranoch, Miestneho odboru Matice slovenskej Košice III. a Domu Matice slovenskej v Prievidzi. Festival finančne podporila i Matica slovenská, ktorá toto podujatie zaradila i do svojho kultúrneho kalendára roku 2017.
Stáva sa už tradíciou, že v predvečer zahájenia festivalu poézie Beniakove Chynorany miestny odbor Matice slovenskej pripravuje sprievodný program , ktorý je každoročne venovaný výročiu významnej udalosti alebo významnej osobnosti z našej histórie. Tento rok program, ktorého sa okrem chynorianskych priaznivcov Matice slovenskej zúčastnili i účastníci festivalu pozostával z dvoch častí:
Prvá bola venovaná 1150. výročiu schválenia staroslovenčiny ako liturgického jazyka pápežom Hadriánom II. Stalo sa tak v roku 867, zásluhou solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda. K tomuto jubileu pripravil príspevok PhDr. Stanislav Bajaník, predseda MO MS v Dunajskej Lužnej a pracovník Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Túto tému obohatili prednes básne Proglas a pieseň Otčenáš zaspievaná v staroslovenčine speváckym zborom Benetky i výstavka s dobovými obrázkami zachytávajúcimi túto významnú udalosť. Druhá časť kultúrneho programu bola venovaná výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Od jeho narodenia uplynulo 200 rokov, preto bol rok 2017 vyhlásený Maticou slovenskou za Rok Jozefa Miloslava Hurbana. Členovia MO MS pripravil literárno-hudobné pásmo, v ktorom návštevníkov podujatia oboznámili s viacerými informáciami a faktami zo všestranného a bohatého života tohto významného národovca. Hovorené slovo doplnila hudba a spev v podaní domáceho speváckeho zboru Benetky a dvoch talentovaných sestier, s priezviskom symbolickým pre túto príležitosť – Adelky a Elišky Beniakových, vzdialenejších príbuzných básnika Valentína Beniaka.
Spomienkový program na tieto dve významné výročia z našej histórie bol uzavretý vernisážou výstavy fotografií Karola Kobellu zachytávajúcich krásu slovenskej prírody, ktorú pripravilo a uviedlo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.
Finálová súťaž v prednese poézie sa konala v neďalekom brodzianskom kaštieli, sídle Slovanského múzea A.S.Puškina . Výkony recitátorov hodnotila päťčlenná odborná porota a v jednotlivých kategóriách vyhlásila za najlepších týchto recitátorov:
V kategórii 14 až 17 ročných Dominiku Nguyen z Košíc, v kategórii 18 až 21 ročných Adama Draguna z Košíc a v kategórii nad 21 rokov Viktóriu Revajovú zo Spišskej Novej Vsi.
Individuálne ceny – cenu starostky obce Chynorany za prednes básne Valentína Beniaka získal Marian Gajdoš z Chynorian, cenu za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu Adam Dragun z Košíc, cenu Andreja Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky Mária Miklošková zo Svätého Jura.
Svojimi príhovormi XXIV. ročník festivalu ukončili členka odbornej poroty Mgr.art. Martina Majerníková Koval z Bratislavy, starostka obce Chynorany Bc.Mária Lachkovičová a predsedníčka OZ Beniakove Chynorany PhDr. Denisa Harineková. Ocenili vysokú kvalitu prednesov recitátorov, dobrú organizáciu podujatia, priateľskú a milú atmosféru vytvorenú v priebehu festivalu a pozvali všetkých na budúcoročný štvrťstoročný jubilejný festival.

Hana Kováčiková,
predsedníčka MO MS Chynorany

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-12-30T17:32:51+00:0030 decembra 2017 |Trenčiansky kraj|
X