24. ročník súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

thumbnail

Stropkov, 26. 1. 2017

V dopoludňajších hodinách sa dňa 26.1.2017 v čitárni Mestskej knižnici uskutočnil 24. ročník recitátorskej súťaže slovenských rozprávok a legiend Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Podujatie otvorili predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove Ing. Slavomír Cichý a primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza.
Do súťaže sa prihlásilo 17 žiakov – víťazov vo svojich kategóriách - zo všetkých škôl v našom okrese. Porota v zložení Mgr. Mária Šmajdová (predsedníčka), Mgr. Eva Flešárová a Ľudmila Antošová vyhodnotila výkony mladých priateľov slovenskej rozprávky a legendy takto: V 1. kategórii zvíťazila Petronela Ľuberdová zo ZŠ Mlynská, druhá bola Sára Vatehová zo ZŠ Konštantínova a tretí Radoslav Zajac zo ZŠ s MŠ Bukovce. V 2. kategórii prvé miesto získala Anna Yaremko zo ZŠ Breznica, za ňou skončila Bibiána Medvecová zo ZŠ Hrnčiarska a tretí bol Oliver Volčko zo ZŠ Mlynská. V skupine najstarších žiakov – v 3. kategórii – si prvú cenu odniesla Karolína Bujdošová zo ZŠ s MŠ Bukovce, druhú Anna Mária Harajdová zo ZŠ s MŠ Kolbovce a tretie miesto získala Claudia Amy Cichá zo ZŠ Konštantínova. Najúspešnejší recitátori sa zúčastnia krajského kola tejto súťaže, ktoré sa ukutoční vo februári v Prešove.
Organizátor podujatia – MO Matice slovenskej v Stropkove – vyjadruje poďakovanie vedeniu Mesta Stropkov a Odboru školstva a kultúry Mesta Stropkov za spoluprácu a podporu pri organizovaní a realizácii 24. ročníka Šalianskeho Maťka. Zároveň na tomto mieste chcem poďakovať svojim kolegom riaditeľom zúčastnených škôl za ústretovosť, bez ktorej by sa toto stretnutie mladých recitátorov nemohlo uskutočniť.

Tešíme sa na 25. jubilejný ročník o rok!

Ing. Slavomír Cichý
Predseda MO MS v Stropkove

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia