24. výročie vzniku Slovenskej republiky – slávnostná pripomienka v Košiciach

thumbnail

Košice, 12. 1. 2017

Dňa 12.1.2017 si matičiari v Košiciach pripomenuli 24. výročie vzniku Slovenskej republiky. Slávnostný akt sa konal v Radničnej sále Mestskej časti Košice – Staré mesto za účasti zástupcov straníckych, kultúrnych a spoločenských organizácií. Za Slovenskú národnú stranu sa zúčastnil krajský predseda SNS pán Ontkovič spolu s tajomníčkou pani Gergeľovou. Samosprávu mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce zastupoval jej starosta Cyril Betuš. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov okresný predseda pán Dianiška, krajskú organizáciu Slovanskej vzájomnosti – KOŠICKO jej predseda pán Mezencer a Radu seniorov v Košiciach predseda pán Caban a ďalšie významné osobnosti mesta Košice.
Na úvod slávnostného aktu zaznela štátna hymna Slovenskej republiky v podaní speváckej skupiny Matičiarky pod vedením Heleny Kalinovej, ku ktorej sa pridali aj zúčastnení.
S hlavným prejavom vystúpil predseda MO MS Košice pán Ján Buleca, na ktorý nadviazal podpredseda Matice slovenskej  Marián Gešper ako aj starosta Mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce.
V závere slávnostného aktu vystúpil riaditeľ DMS Košice, Michal Matečka, ktorý poďakoval prítomným za hojnú účasť, a krátko zhodnotil činnosti Matice slovenskej nielen v minulosti ale aj upozornil na vízie do budúcna a to že rok 2017 je rok Jozefa Miloslava Hurbana, kde DMS Košice pripravuje slávnostné odhalenie jeho busty na ulici Hlavnej v Košiciach. Taktiež zároveň ocenil čestným diplomom a vecným darom starostu MČ Košice sídlisko Ťahanovce, Cyrila Betuša, za jeho prínos a aktívnu spoluprácu v prospech Matice slovenskej.
Celým podujatím prítomných sprevádzala členka MO MS Košice Sever, pani Naštová. Podujatie bolo ukončené matičnou hymnou Kto za pravdu horí.

Michal Matečka
riaditeľ DMS Košice

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia