25. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA – ŠALIANSKY MAŤKO OPÄŤ VÝNIMOČNÝ


//25. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA – ŠALIANSKY MAŤKO OPÄŤ VÝNIMOČNÝ

Žilina, 15. 2. 2018

Dňa 15. 2. 2018 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline uskutočnil už 25. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. Na súťaži sa zúčastnilo 30 súťažiacich v troch kategóriách z 11 okresov Žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa približovala výkonom hercov zo Slovenského národného divadla, ako uviedla jedna z porotkýň. Do celoslovenského kola postúpili žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste: I. kategória: 2. – 3. ročník: 1. Katarína Belicajová (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zakamenné) 2. Alexandra Šuhajová (ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice) 3. Martina Greššová (ZŠ s MŠ Liptovská Kokava), II. kategória: 4. – 5. ročník: 1. Paulína Rúfusová (ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš) 2. Terézia Strapoňová (ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok) 3. Martina Petejová (ZŠ s MŠ Do Stošky, Žilina), III. kategória – 6. – 7. ročník: 1. Emma Siekelová (ZŠ s MŠ Školská, T. Teplice) 2. Adam Drndáš (Gymnázium Tvrdošín) 3. Ester Šubová (Š s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok). Okrem štandardných ocenení boli udelené čestné uznania v každej kategórii.
Aj tento ročník bol dôkazom, že talent našich detí v tradičnom ľudovom prednese má svoje plnohodnotné miesto. Touto cestou chcem poďakovať všetkým pedagógom a rodičom, že podporujú tradície našich básnických velikánov. Uznanie patrí aj všetkým účastníkom, ctenej komisii ako aj všetkým deťom, ktorých výkony boli vynikajúce.

Ing. Katarína Kalanková
riaditeľka DMS Žilina

III. kategória  ( 6. – 7. Ročník ) – Prvá z ľavej strany – Emma Siekelová Námestovo – 1. Miesto, Inga. Katarína Kalanková – riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline, Mgr. Hanka Dubovcová – predsedníčka odbornej poroty, Adam Drndáš – 2. Miesto – Gymnázium Tvrdošín, Ester Šubová – 3. Miesto – ZŠ Hradná Liptovský Mikuláš, Ľudmila Kvašňovská – Staškov -čestné uznanie , veronika Belicajová – Námestovo – čestné uznanie, Nelka Turianová – Žilina – čestné uznanie

 

2018-02-21T16:16:43+00:0021 februára 2018 |Žilinský kraj|
X