25. ročník Šalianskeho Maťka bol plný kvalitných prednesov


//25. ročník Šalianskeho Maťka bol plný kvalitných prednesov
Nitra, 26. 1. 2018
Jubilejný 25. ročník literárnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa niesol v znamení kvalitných prednesov žiakov a vo výbere originálnych textov. Za prípravou súťažiacich stáli samozrejme ich pedagógovia, ktorí nemalou mierou prispeli k ich úspechom. V prvom rade však rozhodoval ich talent a recitačné schopnosti, ktoré mohli predviesť v okresnom kole aj na samotných divadelných doskách v barokovom šate. Jedna z kategórií recitovala v sále Domu Matice slovenskej v Nitre, ktorá už bola pripravená na premiéru divadelného predstavenia Cisárove nové šaty Nového divadla, ktoré tu pôsobí. Takúto výnimočnú atmosféru mali možnosť zažiť súťažiaci pri slávnostnom otvorení, vyhlasovaní výsledkov a žiaci najstaršej kategórie aj pri samotnom prednese.
Z pohľadu spoluorganizátora sme radi, že o túto jedinečnú literárnu súťaž v prednese slovenskej povesti je stále záujem a že i kvalita recitácií sa z roka na rok zlepšuje. Vypovedá o tom aj fakt, že do tohtoročného okresného kola postúpilo sedemdesiatsedem žiakov, čo je viac v porovnaní s minulým rokom. Každá kategória mala zastúpenie ako u dievčat, tak aj  u chlapcov, a to i v prvých troch víťazných miestach. V najmladšej kategórii si prvé miesto obhájil svojou recitáciou povesti Bojazlivý paholok a smelý gazda Šimon Hladek z Piaristickej spojenej školy sv. J. Kalazanského v Nitre, v druhej kategórii to bola žiačka Základnej školy sv. Svorada a Benedikta v Nitre Júlia Vojtechová s povesťou Vendelko a v najstaršej kategórii súťažiacich to bol opäť chlapec, žiak Základnej školy Na Hôrke v Nitre Ladislav Bánovský s povesťou Nezbohatne nikda, komu šťastie chýba.
O tom, že bol tento ročník mimoriadne silným, svedčí aj fakt, že hodnotiaca porota spolu s predsedníčkou Annou Kuklovou udelila dve čestné ceny. Porota pri hodnotení brala do úvahy recitačné kvality žiaka, jeho rétoriku, kontakt s publikom, ale aj vhodnosť a originalitu výberu literárneho textu. Zvlášť zaujal text z čerstvej dielne novej publikácie od regionálneho historika Imricha Točku, ktorý autorsky, pre potreby súťaže,  upravila pripravujúca pedagogička pre žiačku a víťazku J. Vojtechovú. Vraví sa, že kreativite sa medze nekladú, a platí to aj v tomto prípade, najmä ak ide o kvalitné spracovanie nevšednej, zaujímavej a novej literárnej predlohy.
Žiaci, ktorí sa umiestnili sa na prvých troch miestach v každej kategórii si odniesli ceny vo forme hodnotných kníh. Najväčšou odmenou bol však pocit úspechu a pre víťazov prvých miest postup do jubilejného 25. ročníka celoslovenského kola, ktoré sa bude konať tradične v meste zrodenia samotnej súťaže, a to v Šali za účasti hlavného organizátora, iniciátora a otca súťaže „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“ pána MUDr. Svetozára Hikkela.
Výsledková listina
I. kategória
1. miesto – Šimon Hladek
2. miesto – Lea Kálmánová
3. miesto –  Sarah Gregorová
II. Kategória
1. miesto – Júlia Vojtechová
2. miesto – Tamara Benčíková
3. miesto – Adam Majcher
III. Kategória
1. miesto – Ladislav Bánovský
2. miesto – Valentína Patakyová
3. miesto – Tamara Lacsná
Nikola Rechtorisová
Dom MS v Nitre
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2018-02-09T10:56:44+00:009 februára 2018 |Nitriansky kraj|
X