25. výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky


//25. výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Galanta, 21. 7. 2017

Slovenská národná rada 17. 7. 1992, pred 25 rokmi, prijala historický dokument, ktorým vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Obsahom deklarácie bolo aj rešpektovanie práv každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín.
Túto historickú udalosť si 21. 7. 2017 už 25. krát pripomenuli jubilejnou „Vatrou zvrchovanosti“ obyvatelia Galanty a jej okolia. Do átria Domu Matice slovenskej v Galante prišlo viac ako 140 občanov, ktorí s úctou spomínali na tieto historické chvíle.
Po zaspievaní hymny SR všetkými účastníkmi ich privítala riaditeľka DMS Z. Gažová a odovzdala slovo moderátorovi podujatia L, Luknárovi najmladšiemu členovi výboru MOMS v Galante. K prítomným sa prihovorili naši hostia Marian Tkáč, predseda Matice slovenskej a Tibor Mikuš predseda Trnavského samosprávneho kraja. Pre zdravotné problémy predsedu MOMS jeho prejav prečítal D. Miženko člen výboru MOMS .
V prejavoch odzneli múdre myšlienky, zdôrazňujúce potrebu chrániť a upevňovať vlastný štát, vyhýbať sa všetkému, čo jeho základy oslabuje.
Počas zapaľovania vatry znela hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“. Spievali ju všetci účastníci spolu s členmi súborov Nádej z obce Košúty, Pustakerčanky z obce Pusté sady a Rozmarín z obce Šintava. Súbory svojím spevom vytvorili potom pre prítomných výbornú náladu. Vatru zvrchovanosti, v poradí 25., zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante, spolu s Domom Matice slovenskej. K úspešnému priebehu osláv zvrchovanosti prispeli aj Mesto Galanta, okresné organizácie politických strán Smer SD i Slovenskej národnej strany, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante.
O necelý rok si pripomenieme ďalšie výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Chceme byť opäť medzi prvými, ktorí si práve „Vatrou“ uctia túto historickú udalosť slovenského národa.

 Pavel Lehotský,
predseda MOMS
foto: Saška Kozmerová

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok s fotografiami (pdf)

2017-07-24T09:08:57+00:0024 júla 2017 |Trnavský kraj|
X