Matica slovenská odhalila pamätnú tabuľu Jurajovi Palkovičovi na 250. výročie jeho narodenia


/, Banskobystrický kraj/Matica slovenská odhalila pamätnú tabuľu Jurajovi Palkovičovi na 250. výročie jeho narodenia

Matica slovenská a mesto Lučenec zorganizovali v utorok 19. 3. 2019 slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť slovenskému básnikovi, novinárovi, pedagógovi a poslancovi uhorského snemu Jurajovi Palkovičovi pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia.

Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Matice slovenskej, mesta Lučenec, cirkvi, spoločenských organizácií, študenti škôl a občania mesta. Program sa začal v historickej budove radnice 19. marca 2019 o 10. hod. príhovormi hostí, prednáškou a premietaním medailónika o živote Juraja Palkoviča. Za mesto Lučenec sa prítomným prihovoril viceprimátor mesta Lučenec Mgr. Pavel Baculík, ktorý privítal hostí a vyzdvihol spoluprácu s Maticou slovenskou, po ňom sa ujal slova predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorý vyzdvihol prácu tohto rodáka z Gemera, ktorého študentom bol aj Ľudovít Štúr.

Poučnou a pútavou prednáškou zaujal aj prítomných študentov doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Po tomto programe sa prítomní presunuli pred budovu ZŠ s MŠ Jozefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským kde sa prítomným prihovorili a poďakovali vedeniu mesta a predsedovi Matice slovenskej riaditeľka Domu Matice slovenskej Miroslava Podhorová a predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Ľudmila Lacová. Potom už nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule o 11.30 hod., ktorého sa ujali viceprimátor mesta Pavel Baculík a predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Miroslava Podhorová,
poverená riaditeľka DMS Fiľakovo a DMS Lučenec

X