26. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA – ŠALIANSKY MAŤKO OPAŤ VÝNIMOČNÝ A NEZABUDNUTEĽNÝ  


//26. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA – ŠALIANSKY MAŤKO OPAŤ VÝNIMOČNÝ A NEZABUDNUTEĽNÝ  

Dňa 22. 2. 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline uskutočnil už 26. ročník krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. Na súťaži sa zúčastnilo 33 súťažiacich v troch kategóriách z 11 okresov Žilinského kraja. Výkony všetkých zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa veľmi približovala k výkonom hercov z Národného divadla, ako uviedla jedna z porotkýň. Do celoslovenského kola postúpili žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste: I. kategória – 2. – 3. ročník: 1. Katarína Belicajová (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zakamenné) 2. Alexandra Šuhajová (ZŠ s MŠ Školská, Turčianske Teplice) 3. Martina Greššová (ZŠ s MŠ Liptovská Kokava), II. kategória – 4. – 5. ročník: 1. Paulína Rúfusová (ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš) 2. Terézia Strapoňová (ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok) 3. Martina Petejová (ZŠ s MŠ Do Stošky, Žilina), III. kategória – 6. – 7. ročník: 1. Emma Siekelová (ZŠ s MŠ Školská, T. Teplice) 2. Adam Drndáš (Gymnázium Tvrdošín) 3. Ester Šubová (ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok). Okrem štandardných ocenení bolo udelených 6 čestných uznaní v každej kategórii.

Aj tento ročník bol dôkazom, že talent našich detí v tradičnom ľudovom prednese má svoje plnohodnotné miesto. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým pedagógom, rodičom, že podporujú tradície našich básnických velikánov. Uznanie patrí aj všetkých účastníkom, ctenej komisii a všetkým deťom, ktorých výkony boli vynikajúce.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka DMS Žilina

Výsledková listina 24. krajského kola súťaže ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO

I. KATEGÓRIA (žiaci 2. – 3. ročník ZŠ)

1.Katarína Belicajová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zakamenné

  1. Katarína Šimková, ZŠ M.R. Mrtákovej, Liptovský Mikuláš
  2. Liliana Fidesová, ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna Ružomberok
    3. .Tatiana Pániková

 II. KATEGÓRIA (žiaci 4. – 5. ročník ZŠ)

1.Michaela Brčáková, ZŠ s MŠ Krušetnica Námestovo
2.Beáta Ďurčanová, ZŠ Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto
3. Eva Dobrovolská, ZŠ M. Medveckej Tvrdošín
3. Nina Isteníková – Súkromná ZŠ Žilina

III. KATEGÓRIA (žiaci 6. – 7. ročník ZŠ)

  1. Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ Vojtaššáka, Zákamenné
  2. Emma Tokaríková, ZŠ Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto
  3. Ester Šubová, ZŠ s MŠ ul. Hradná, Liptovský Hrádok
    3. Nina Michalíková

 

Dom Matice slovenskej v Žiline, Ing. Katarína Kalanková, 0911/910 426

PRIHLÁŠKA do celoslovenského kola súťaže bola odovzdaná všetkým víťazom.

Všetky materiály k súťaži spolu s vyúčtovaním budú doručené po spracovaní na OŠ OÚ Žilina

2019-03-07T15:13:53+00:007 marca 2019 |Žilinský kraj|
X