26. výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR a prehliadka speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty


//26. výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR a prehliadka speváckych súborov pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty

Galanta,  20. 7. 2018

Slovenská národná rada dňa 17. 7. 1992, čiže pred 26 rokmi, prijala historický dokument, ktorým vyhlásila zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa tak naplnilo.
Túto historickú udalosť si 20. 7. 2018 už 26-krát pripomenuli „vatrou zvrchovanosti“ obyvatelia Galanty a jej okolia. Tohtoročné podujatie malo významnú pridanú hodnotu – prehliadku speváckych súborov, pôsobiacich pri Matici slovenskej v okolí Galanty. Do átria Domu Matice slovenskej v Galante prišlo viac ako 240 občanov, ktorí si s úctou pripomenuli historické chvíle prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR.
Po hymne SR privítala prítomných riaditeľka Domu MS Z. Gažová. Moderátorka M. Hudáková, členka MO MS v Galante potom privítala prítomných pozvaných hostí: prvého podpredsedu MS p. Mareka Hanusku, primátora mesta Galanta p. Petra Pašku, predsedu DV MS p. Štefana Martinkoviča, p. Libušu Klučkovú predsedníčku KR MS Trnavského kraja, podpredsedu KR MS Trnavského kraja p. Bohuslava Čambála, predsedu OR MS Galanta p. Michala Garaja.
Ako spoluorganizátorov podujatia privítala p. Jaroslava Barcaja, predsedu Krajskej organizácie SNS Trnava, p. Romana Kusého za OO SNS Galanta a p. Júliu Gálovú za OO Smer-SD Galanta.
Predsedníčka Krajskej rady MS Trnavského kraja Libuša Klučková vo svojom príhovore pripomenula históriu a význam prijatia Deklarácie o samostatnosti SR, ktorú hneď v prvých dňoch diplomaticky uznalo 93 štátov sveta. Primátor mesta Galanta Peter Paška hovoril o podpore slovenskej a maďarskej kultúry v Galante, ako aj o spolupráci s družobným mestami v Maďarsku. Slovenské kultúrne podujatia majú malú podporu zo strany mestských organizácií v porovnaní s maďarskými, a preto je o ne aj menší záujem. Náprava sa môže uskutočniť, ak v jednotlivých komisiách mestského zastupiteľstva budú členovia klásť náležitý dôraz na slovenskú kultúru, zodpovedajúci percentuálnemu zastúpeniu občanov. A to je úloha pre zachovanie demokracie pre všetkých občanov v komunálnych voľbách. Pán Jaroslav Barcaj v krátkom príhovore spomenul všetky zásluhy SNS pri podpore štátnosti a národného povedomia v takzvaných osmičkových rokoch. Zdôraznil vznik SNR v roku 1848 a ozbrojené vystúpenie dobrovoľníkov za práva Slovákov v Slovenskom povstaní. V prejavoch odznela požiadavka chrániť a upevňovať vlastný štát.Po slávnostnej časti nasledovala prehliadka súborov.
Prehliadku zahájil spevokol ZORA z Galanty a postupne sa predstavili súbory PUSTAKERČANKA z obce Pusté Sady, ROZMARÍN z obce Šintava, JATELINKA z obce Abrahám, KROJOVANKA z obce Zemianske Sady, VAŽINA z obce Šoporňa, UĽANČANKA z obce Pusté Úľany.
Každý zo súborov predspieval štyri piesne z vlastného repertoáru a z toho jednu národnú. Z našej bohatej studnice slovenských ľudových piesní sme si ich vypočuli v neopakovateľnom podaní a viaceré z nich nám urobili dobrú náladu. K tónom našej národnej piesne „Na kráľovej holi“ sa pridali všetci prítomní. Nádherné kroje, slovenské piesne, príjemné slnečné počasie dotvárali neopakovateľnú atmosféru podujatia.
Veľký potlesk pre členov výboru MO MS, ktorí sa zaslúžili o organizáciu a priebeh podujatia, bol zaslúžený. Je to kolektív nesmierne pracovitých matičiarov, oddaných myšlienkam našej národnej inštitúcie Matice slovenskej. Sme radi, že si tak dobre rozumejú a púšťajú sa stále do nových projektov, ktoré sú svojou prípravou veľmi náročné a úspešné.
Podpredseda MS Marek Hanuska, primátor mesta Galanta Peter Paška, riaditeľka DMS v Galante Zlatica Gažová a Pavel Lehotský predseda MO MS v Galante, slávnostne, za tónov mimoriadne pripravenej piesne k tomuto podujatiu, zapálili vatru zvrchovanosti.
V závere celého podujatia sa predseda DV MS Štefan Martinkovič prihovoril prítomným slovami poďakovania speváckym súborom a pripomenul, že sú jeho srdcovou záležitosťou, pretože sám sa venuje speváckemu súboru v Záhorskej Bystrici. Slovami úcty a vďaky ocenil obetavú prácu MO MS v Galante a pomoc zo strany primátora mesta Galanty.
Poďakovanie patrí okresným organizáciám politických strán Slovenskej národnej strany a Smer-SD, Oblastnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante.
Hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ bola ukončená oficiálna časť podujatia, no stretnutie matičiarov z okresu Galanta pokračovalo pri ľudových slovenských piesňach ešte dlho do večera.

Pavel Lehotský, predseda MOMS

Foto: Ing. Ľubomír Kmeť a Jakub Kozmer

ZORA GALANTA

„Pustakerčanka“ Pusté Sady

ROZMARÍN Šintava

JATELINKA Abrahám

KROJOVANKA Zemianske Sady

VAŽINA Šoporňa

 

Úľačanka Pusté Úľany

Úľačanka Pusté Úľany

Fakle

Vatra zapálenie

B. Čambál – gratulácia

MO MS

súbory

 súbory

súbory

súbory

 

 

 

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/07/20180720_191520_S¦bory_2-2.jpg“ image_id=“29646″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options] 

2018-07-25T11:04:01+00:0024 júla 2018 |Trnavský kraj|
X