26. VÝROČIE DEKLARÁCIE SNR O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY


//26. VÝROČIE DEKLARÁCIE SNR O ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Košice – Horný Bankov 15. júl 2018

Už tradične – v takýto letný júlový čas – sa košickí matičiari stretávajú v rekreačnej oblasti Horný Bankov na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti pripomenutia si významnej udalosti novodobej histórie Slovenska a Slovákov. Ide o prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17. júla 1992. Tohto roku sme si pripomenuli už 26. výročie. Podujatie zorganizovali košickí matičiari dňa 15. 7. 2018. Slávnostný program sa začal štátnou hymnou Slovenskej republiky „Nad Tatrou sa blýska“ v podaní speváckej skupiny Košické matičiarky. Potom nasledovala báseň Kráľohoľská, ktorú zarecitovala Mgr. Eva Zummerová. Po úvodnom predstavení moderátor podujatia doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., odovzdal slovo hlavnému rečníkovi zhromaždenia, Michalovi Matečkovi, predsedovi MO MS Košice a zároveň riaditeľovi DMS Košice. Menovaný v prejave vyzdvihol historický význam DEKLARÁCIE a poukázal na potrebu jej pripomínania si aj nasledujúcimi generáciami roduverných Slovákov. Program pokračoval rezkými slovenskými melódiami speváckej skupiny Košické matičiarky pod vedením Heleny Kalinovej.
Potom sa zúčastnení presunuli na vedľajšiu lúku, kde bola zapálená vatra zvrchovanosti, pri ktorej zaznela matičná hymna „Kto za pravdu horí…“ Bodku za slávnostným zhromaždením urobil člen výboru MO MS Košice MVDr. Anton Pajerský, PhD. Prítomných pozval na výborný kotlíkový guláš. Poniektorí neodmietli dať si aj „dupľu“. Na podujatí sa zúčastnila takmer stovka priaznivcov proslovenských myšlienok. Vyše 50 z nich sa aj zapísalo do pamätnej knihy, vedenej Miestnym odborom Matice slovenskej Košice.

Michal Matečka, DMS v Košiciach

Foto: A. Meteňko

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

2018-07-24T11:45:56+00:0024 júla 2018 |Košický kraj|
X