Prof. Karol L. Zachar


//Prof. Karol L. Zachar

Galanta, 22. 5. 2018

Dňa 22. 5. 2018 sme si v Dome Matice slovenskej v Galante pripomenuli sté výročie narodenia slovenského umelca, herca, režiséra, pedagóga i scénického výtvarníka, prof. Karola L. Zachara.
Veľmi poučnú, plastickú a zaujímavú prednášku s prezentáciou tvorby Karola L. Zachara pripravil teatrológ Mgr. art. Karol Mišovic, PhD., z Katedry divadelných štúdií DF VŠMU v Bratislave.
Karol L. Zachar sa narodil 12. 1. 1918 vo Svätom Antone. Keď mal štyri roky, zomrela mu matka. Bol vychovávaný k láske k prírode i folklóru, hrával v ochotníckych krúžkoch a inklinoval k divadelníctvu. V rokoch 1936 – 1938 študoval architektúru na VUT v Prahe, v rokoch 1938 – 1940 dejiny umenia a národopis na FF UK v Bratislave. Herectvo absolvoval na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave roku 1942. Mal prehľad o dejinách umenia, ľudovej kultúre a teatrológii.
Členom SND sa stal už v roku 1939 a začal hrávať pod režisérskym vedením Janka Borodáča, Ivana Licharda, Jána Jamnického či Ferdinanda Hoffmanna. Vďaka vplyvu Jána Jamnického sa z neho neskôr vyprofiloval aj úspešný režisér. Mal harmonizujúce, optimistické herectvo, vo svojich postavách či už ako herec, alebo režisér potláčal konflikty. Dokázal hrať, alebo režírovať iba komédie a tragédie, nedokázal pôsobiť v medzižánrovom priestore. Ako šikovný výtvarník bol vynikajúcim kresliarom a karikaturistom. Vždy sa snažil zostať apolitický, ako režisér chcel hovoriť o dobre v človeku a aj tie najnegatívnejšie postavy poľudštiť. Vedel veľmi aktívne pracovať s hercami, ako režisér vo svojich hrách otvoril orchestrisko a zbúral bariéru medzi hľadiskom a javiskom.
Karol L. Zachar zaujal réžiou divadelných hier Škola žien, Statky-zmätky, Veselé panie z Windsoru, Inkognito, Vejár, Bačova žena, Sen noci svätojánskej, Najdúch, Cyrano z Bergeracu, Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, Herodes a Herodias, Na skle maľované, ale aj mnohými inými réžiami či postavami. Zomrel 17. 12. 2003.

Fedor Klimo

Foto: Ľubomír Kmeť

 

2018-06-11T16:03:45+00:0011 júna 2018 |Trnavský kraj|
X