3. ročník TAPI pre Galantu, medzinárodné sympózium aj pre verejnosť


//3. ročník TAPI pre Galantu, medzinárodné sympózium aj pre verejnosť

Galanta, 9. 7. 2018

Dňa 9. júla 2018 odštartoval 3. ročník úspešného projektu TAPI pre Galantu v priestoroch Neogotického kaštieľa v Galante.
Aj keď spolupráca Domu MS Galanta s Klubom textilných výtvarníkov sa začala oveľa skôr. V prvom rade to bolo pozvanie pre predsedníčku združenia pani Ľubu Suchalovú Harichovú, ktorá prišla do Domu MS Galanta na besedy s deťmi ako ilustrátorka detských kníh. Nasledujúce roky pribudli Tvorivé dielne pre deti, výstavy tapisérií v Dome MS, ale neskôr aj výstavy na pôde mesta, a  tak sa spolupráca obohatila o mesto Galanta, MsKS a OZ na záchranu Neogotického kaštieľa. Tento rok sa pridala aj ZUŠ Galanta. Vzniklo úspešné združenie, podporené množstvom profesionálnych výtvarníčok, združených v ARTTEXE, ale aj mimo, ktoré pracujú s deťmi na pôde Domu MS, počas trvania sympózia každé doobedie s laickou verejnosťou, ktorá má záujem vytvoriť si tapisériu. No a samozrejme, výtvarníčky usilovne pracujú v poobedných a podvečerných hodinách, aby pripravili tapisérie na výstavu, ktorá sa koná na záver sympózia v priestoroch Neogotického kaštieľa v Galante.
Tento rok nás počas celého projektu sprevádzala oprava strechy starého kaštieľa. Rekonštrukčné práce nám život znepríjemňovali len mierne, my sme pracovali v zrenovovanej severnej časti kaštieľa. Horšie to bolo v deň D, keď sme chceli inštalovať výstavu. V hlavnej budove, kvôli oprave strechy to bolo nebezpečné, a tak sme nakoniec prijali kompromis. V Južnom krídle kaštieľa sa vystavili práce detí a verejnosti a niektorých hosťujúcich výtvarníkov. Výstavu diel výtvarníkov sme odložili z technických príčin.
Rozchádzali sme sa s nádejou, že počas nasledujúceho ročníka TAPI pre Galantu 2019 budú priestory Neogotického kaštieľa pripravené, aby sme tam mohli vystaviť všetky vytvorené tapisérie. Tešíme sa aj na Vašu účasť.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

2018-07-24T11:35:36+00:0024 júla 2018 |Trnavský kraj|
X