38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka


//38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka

Klenovec, 27. 6. 2016

Posledný júnový víkend je už neodmysliteľne spojený s tradičným podujatím Gemersko – malohontskými folklórnymi slávnosťami, ktoré nesú názov po typickom klenovskom tanci Rontouka. Regionálne folklórne slávnosti sa po 38. krát realizovali v obci Klenovec v čase 24. – 26. júna 2016. Pre návštevníkov bolo pripravených množstvo scénických programov a sprievodných podujatí, čím boli spríjemnené chvíle pri tradíciách našich predkov od najmenších, až po tých skôr narodených.
Organizátori podujatia Gemersko – malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Obec Klenovec, Občianske združenie RODON Klenovec a Matica Slovenská pozývali všetkých priaznivcov folklóru na sviatky ľudovej hudby, spevu, tanca, ľudových remesiel, gastronomických špecialít. Návštevníci mohli navštíviť výstavy venované významným osobnostiam regiónu a to rezbárske umenie Ing. Dušana Šarkana, a remeslá zaznamenané fotografom Mgr. Kolomanom Zúrikom. Pre návštevníkov boli pripravené ukážky tradičných ľudových remesiel na Jarmoku remesiel a tvorivých dielňach. Zároveň bolo poukázané aj na tradičný spôsob stravovania našich predkov a prezentáciu tradičnej kuchyne.
Na podujatí bol realizovaný aj Matičný dvor, ktorý bol zameraný na činnosť a význam Matice slovenskej prostredníctvom propagačných materiálov, výtlačkov Slovenských národných novín a rôznych knižných titulov z Vydavateľstva Matice slovenskej. Matičný dvor spolu s tradičným Klenovským dvorom bol prepojený a svoje gurmánske špeciality v ňom prezentovali aj členovia MO MS Klenovec.
V scénických programoch účastníkov ako prví pozdravili najmladší účinkujúci a to detské folklórne kolektívy z regiónu, v programe Na pažiti v réžii Jaroslava Piliarika a manželov Blahutovcov. Po siedmy krát bol uvedený komorný program pod názvom Roztratené zrnká, v ktorom boli predstavení ľudia, kultúrne a prírodné dedičstvo obcí Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka a Muránska Huta, ktorý vzniká na základe terénneho výskumu tímu Alena Ďurkovičová, Stanislava Zvarová, Jaroslav Zvara. Po večernom príhovore starostky obce Mgr. Zlaty Kaštanovej a hostí návštevníkov pozdravili členovia domáceho Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.
Piatok večer pokračoval temperametnými východoslovenskými piesňami v podaní Muziky Milana Rendoša z Košíc. Keďže 24. jún je spojený s menom Ján, večerný program bol venovaný zvykom letného slnovratu a jánskym zvykom, pod názvom Jánska noc má svoju moc, v réžii Romana Malatinca a Stanislavy Zvarovej. V programe sa predstavili folklórne súbory Vepor z Klenovca, Detva z Detvy, Hrochoťan z Hrochote, Marína zo Zvolena, Považan z Považskej Bystrice, bratia Štefánikovci z Nimnice, fujaristi Milan Katreniak z Tisovca, Dušan Ceber z Rimavskej Soboty, gajdoš Drahomír Daloš z Lehoty pod Vtáčnikom, Alexander Ladziansky z FS Sitňan z Banskej Štiavnice. Záver piatkového večera patril interaktívnemu zapojeniu návštevníkov s účastníkmi do programu Na Jäna, na Jäna. V programe zároveň zazneli balady o otváraní sa pokladov na Jána a liečivých rastlinách, ktorých výrazný účinok má práve na Jána. V tento deň mali nositelia mena Ján vstup na podujatie zdarma.
V sobotu 25. júna 2016 pokračovalo podujatie od 10:00 a to otvorením dvorov, Jarmoku remesiel, tvorivých dielní. Úspešný sprievodný program Śo dobryho na jarmoku, pokračoval aj v tomto roku, kde návštevníci získali informácie o tradičných remeslách a remeselných majstroch, ktorí sa predstavili na Jarmoku remesiel ako aj tradičné jedlá z jednotlivých dvorov. Pre návštevníkov boli pripravené ukážky spracovania ľanu, pradenia, tkania Od ľanu po plátno v podaní Ľubky Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou a spracovanie ovčej vlny Od ovečky po gubu v podaní Jána Fottu z Klenovca. Ing. Ján Keresteš a Ing. Karol Herian predstavili význam mlieka a mliečnych výrobkov na ľudský organizmus. Miestni producenti syra a mlieka budú prezentovali svoje výrobky. Liečivé rastliny a ich účinky prezentovala Zuzana Homolová z Levoče.
V tvorivých remeselných dielňach pod názvom Detičky poďte do dielničky si vyskúšali rôzne remeselné techniky aj tí najmenší . Chvíle im spríjemnili detské folklórne kolektívy Zrkadielko z Hnúšte, Ratolesť z Detvy a Lykovček z Revúcej. Začiatok popoludnia patril ľudovej piesni, kde sa návštevníci a účastníci mali možnosť naučiť pieseň spolu s Folklórnou skupinou Levenda z Muráňa. Daś fajnovô, je názov tanečnej školy z Klenovca, kde návštevníkov aj účastníkov slávností naučíli typické klenovské tance Židovka, Kačingató, Tá Mariška a Kyslie kromple.
Zahraničným hosťom bol Folklórny súbor Ipoly z Mihálygerge z Maďarska, ktorý sa prestavil spolu s ľudovou hudbou Túcsök. Od jari do jesene je názov ďalšieho scénického programu, ktorý bol zameraný na pracovné činnosti a zvyky počas letného obdobia. Predstavili sa v ňom kolektívy z okresu Revúca a to Folklórna skupina Zpod Kohúta z Muránskej Zdychavy, Levedna z Muráňa a Folklórny súbor Lykovec z Revúcej, z Horného Gemera sa predstavila Folklórna skupina Hôra z Rejdovej a región Hont prezentovala FS Hont z Krupiny a sólisti z FS Sitňan z Banskej Štiavnice.
Večerný program patril jubilujúcim kolektívom z okresu Rimavská Sobota a to 45. ročnému FS Rimavan z Rimavskej Soboty, 30 ročnej Folklórnej skupine z Tisovca, 30 ročnému Folklórnemu súboru Sinec z Hnúšte v podaní Mužskej speváckej skupiny Húžva a Ženskej speváckej skupiny Skaliny a 45 ročnému Folklórnemu súboru Vepor z Klenovca. Ďalším jubilantom bol 50 ročný Folklórny súbor Marína zo Zvolena, ktorý pozdravil návštevníkov svojim profilovým programom. Sobotňajší večer ukončí Poddukeľský umelecký ľudový súbor PUĽS z Prešova s programom Návraty. V nedeľu 26. júna 2016 sa 38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka ukončil hudobno – speváckym programom Ženy v podaní Ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, v réžii Andrei Jágerovej, ktorý bol uvedený v kostole ECAV v Klenovci po Službách Božích.

Ing. Stanislava Zvarová – členka MO MS Klenovec a dramaturgička slávností a
Mgr. Ingrid Šulková – riaditeľka Domu MS Rimavská Sobota

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-06-30T12:24:02+00:0030 júna 2016 |Banskobystrický kraj|
X