44 ročník Pochodu vďaky po stopách SNP a 9. ročník ku Studničke Jánošíkova slza

thumbnail

Čierny Balog,  2. septembra 2017

Pred týždňom teda v sobotu 26. augusta si obec Čierny Balog veľkou oslavou v lone prírody, v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, pripomenula 410 výročie prvej zmienky o obci a 73. výročie Slovenského národného povstania. Súčasťou týchto osláv boli aj ukážky – imitovanie historických bojov a udalostí v obci Čierny Balog v rokoch 1944 – 1945, teda počas SNP a pri obranných bojoch koncom januára 1945, ktoré predviedlo 150 – v dobových uniformách oblečených, zbraňami a technikov vybavených účinkujúcich.  Osláv zúčastnilo  4-5 tisíc hostí a divákov  zo všetkých kútov Slovenska. Toto vydarené podujatie odsunulo v kalendári tradičný termín turistického pochodu Po stopách SNP z poslednej soboty v auguste na prvá sobotu v septembri. Pokial sa v posledných troch rokoch na tomto Pochode vďaky účast približovala k hranici 300 turistov, tento-krát sa na prezentácii pri požiarnej zbrojnici v osade Dobroč zaregistrovalo 183 osôb. Na nižšej účasti sa podpísala zrejme aj predpoveď počasia, ktorá upozorňovala na ukončenie série pekných, letných, slnečných dní. I napriek týmto súvislostiam môžu organizátori - obec s domácim  Turistickým oddielom - považovať tohoročnú účast na Pochode vďaky, za solídnu. Turistom pripravili štyri trasy. Všetky mali spoločné – pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na Klenovský Vepor (1338 m n.m.) a zostup do cieľa – k poľovníckej a chate v doline Šaling zvanej Pred Boldiškou (649 m n.m.), kde už od rána partia obetavcov, toho roku členovia z poľovníckeho združenia Dobroč, varili guláš skoro pre 200 hladošov.  Trasy boli v rôznej dĺžky a obtiažnosti ako aj v rôznom horizonte, aby sa na úzkom temene hory so skalnými stenami nestal úraz. Turista si takto mohol vybrať trasu podľa zdatnosti a chuti. Ako prvá skupina 37 turistov sa po 7.00 hodine ráno vyviezlo autobusom na štart pri povstaleckom cintoríne na Tlstom Javore (1068 m n.m.). Po vykonaní pietneho aktu začali zdolávať 25 km trasu  do cieľa. Druhá partia 43 turistov začínala výstup pri Antalovej horárni v Starej Doline 820 m n.m.), kde Peter Jilemnický v rokoch 1945-46 písal román Kroniku, v ktorom zobrazil povstaleckú históriu odboja na Čiernom Balogu. Odtiaľto mali do cieľa cca 20 km.   Tretia a štvrtá skupina v počte 103 osôb cestovala spoločne od 9.00 h.. Pri zastavení pri pomníku obranných bojov a gulometčíka Jozefa Schona v doline Páleničné položili kvety. Potom sa rozdelili. Tretia skupina vystúpila pred horárňou Molčanová, odtiaľ stúpali cez Pálenice na Klenovský Vepor. Do cieľa museli prekonať viac ako 15 km.  Ostatní, teda štvrtá skupina, v počte asi 80 turistov pokračovali cestou do doliny za Zadné Pálenice, až pod južné úpätie Klenovského Vepra, odkiaľ začali vystupovať Ku studničke Jánošíkova slza (cca 1300 m n.m.), podľa rovnomennej povesti spisovateľa Ladislava Ťažkého. Studnička sa nachodí na samom temene v južnej strane Klenovského Vepra. Takto od roku 2009, už po 9. – krát vzdali úctu životu a dielu aj významnému rodákovi. Do cieľa putovali cca 12 km. Pozitívnou skutočnosťou bola účasť rodín s deťmi. Najpočetnejšie boli zastúpené dve rodiny. Rodina starých rodičov Jána a Eleny Kuňákovcov z Brezna, ktorí celú trasu absolvovali so synom, dvoma nevestami a štyrmi vnúčatami – celkom 9 členov. O jedného člena menej mala skupina vedená starými rodičmi Petrom a Marikou Kovalčíkovcami – Ľudkove z osady Balog, spolu so synom a jeho manželkou a štyrmi vnúčatami. Dve po synovi a dve po dcére.  Už tradične bola významná skupina turistov z Horehronia vedená stálou účastníčkou podujatia Máriou Fedorovou z Heľpy. Najstarším účastníkom bol 79 ročný doc. Ing. Milan Pivovarči CSc. z Brezna, ktorý súčasne pripravil fotoreportáž podujatia.    Za pekný zážitok, úspešné zorganizovanie ďalšieho ročníka Pochodu vďaky, ďakujeme celému kolektívu na čele s vedúcim Turistického oddielu Ivanom Kučerákom.        V prílohe uvádzaná obrazovo–slovná prezentácia zobrazuje trasu štvrtej skupiny turistov

Text: Milan Kováčik – Komovkove z Brezna

Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči,  CSc.

Fotogaléria: https://photos.google.com/share/AF1QipOlmyxDwEFnnw5FeuxY7DlkBOZo9PhUJ0ON5iTMCzE-oX6FPngbVKS1oC8wzWaHaQ?key=RXRyZjYwZHY0LXE5QTRMeGJvTXBJenkzWUpsZzVB