7. ročník matičného festivalu „Jasovský zlatý slávik“ mal neopakovateľné čaro


//7. ročník matičného festivalu „Jasovský zlatý slávik“ mal neopakovateľné čaro

Piesňou protestovali proti rasovej neznášanlivosti.

V Základnej škole (ZŠ) v Jasove sa uskutočnil 7. ročník matičného festivalu „Jasovský zlatý slávik“. Hlavnými organizátormi matičného festivalu, ktorý je od svojho založenia zameraný na neblahé dôsledky rasovej diskriminácie v našej spoločnosti, nevynímajúc našu mládež, boli Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Košiciach – Myslave, domáca ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove a odbor školstva Okresného úradu v Košiciach.
Po výberových kolách na jednotlivých ZŠ prišlo do Jasova 50 talentov z majoritnej spoločnosti a detí z rómskeho etnika z celého Košického kraja. A mnohé devy a chlapci z vystupujúcich prišli do Jasova v krásnych ľudových krojoch. Na tejto speváckej prehliadke ľudových piesní bolo najzaujímavejšie to, že sa súťažilo v slovenskej ľudovej, ale aj rómskej piesni. Dve erudované poroty to mali veľmi ťažké pri výbere tých najlepších. Preto na prvých troch miestach sa umiestnil viaceré spevácke talenty.
Ocenenie najlepších speváčok a spevákov na prvých troch miestach:

Porota:

Mgr. Alexander Suško – predseda poroty, Mgr. Soňa Dzuriková, Mgr. Mária Kováčová

Kategória: Chlapci

  1. miesto: Samuel Cingeľ – ZŠ Poproč
  2. miesto: Daniel Majcher – ZŠ Poproč
  3. miesto: Gabriel Gábor – ZŠ Kecerovce
  4. miesto: Matej Gábor – ZŠ Kecerovce

Cena poslanca NR SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

Kevin Polyák – ZŠ Medzev

Marek Polyák – ZŠ Medzev

Cena predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera

Daniel Majcher – ZŠ Poproč

Samuel Cingeľ – ZŠ Poproč

Cena riaditeľky ZŠ Jasov PaedDr. Alžbety Mačatovej

Martin Kompuš – ZŠ Jasov

Kevin Horváth ml. – ZŠ Jasov

Cena starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya Cena poroty

Marcel Bugyi – ZŠ Medzev

Franco Žiga – ZŠ Jasov

Kevin Horváth st. – ZŠ Jasov

Porota v kategórii dievčat:

Mgr. Marta Králiková – predsedníčka poroty, Mgr. Roland Sorger a Júlia Kozáková

Kategória Dievčatá

  1. miesto: Vlasta Ďurašková – ZŠ Kecerovce
  2. miesto: Michaela Hudáková – ZŠ Košická Belá
  3. miesto: Marcela Miková – ZŠ Kecerovce
  4. miesto: Radka Hudáková – ZŠ Jasov
  5. miesto: Sandra Horváthová – ZŠ Poproč

Cena poslanca NR SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

Slavomíra Žigová – ZŠ Medzev

Martina Hudáková – ZŠ Jasov

Cena predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera

Annamária Miková – ZŠ Kecerovce

Zuzana Grácová – ZŠ Poproč

Cena riaditeľky ZŠ Jasov PaedDr. Alžbety Mačatovej

Laura Zsigová – ZŠ Jasov

Petra Dzuriková – ZŠ Jasov

Cena starostu obce Jasov Ing. Gabriela Nagya

Lucia Bartóková – ZŠ Jasov

Alexandra Gáborová – ZŠ Kecerovce

Cena generálneho riaditeľa firmy LYNX, s. r. o., Košice Ing. Zoltána Kollára

Veronika Žigová – ZŠ Jasov a Anabela Horváthová – ZŠ Jasov

Tí najlepší boli ocenení hodnotnými knihami z Vydavateľstva Matice slovenskej (MS) a farebnými diplomami MS. Ceny do tejto krásnej speváckej súťaže venovali poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., generálny riaditeľ firmy LYNX, s. r. o., Košice Ing. Zoltán Kollár a jeho výkonný riaditeľ Ing. Róbert Kollár, predseda MS JUDr. Marián Gešper, starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta Mačatová a zakladateľ matičného festivalu Ing. František Mrva.
Veľká vďaka za perfektnú logistiku kraj. matičného festivalu proti rasovej neznášanlivosti patrí riaditeľke ZŠ Jasov PaedDr. Alžbete Mačatovej a starostovi obce Jasov Ing. Gabrielovi Nagyovi, ktorí o. i. zabezpečili pre všetkých spevákov a speváčky bohaté občerstvenie a pre učiteľov kvalitné obedy. Veľká vďaka patrí aj porotám a pani učiteľke Mgr. Janke Potočňákovej, ktorí priebeh tohto náročného krajského matičného festivalu zvládli s obrovským prehľadom, k spokojnosti všetkých spevákov a ich sprevádzajúcich učiteľov. … povedal na margo festivalu jeho zakladateľ, predseda MO MS v Košiciach – Myslave Ing. František Mrva.
Festival proti rasovej neznášanlivosti si získal podporu nielen na základných školách na východe SR, ale aj v štátnej a verejnej správe po celom Slovensku. To, že sa spievajúce deti rozhodli spevom protestovať proti rasovej neznášanlivosti, prispieva k prehlbovaniu kultúrnej spolupráce medzi majoritou na Slovensku a jej národnostnými menšinami.

V Košiciach 18. júna 2018

predseda MO MS Košice – Myslava
František Mrva

Fotogaléria (pdf)

2019-01-16T09:15:56+00:0019 júna 2018 |Košický kraj|
X