74. výročie oslobodenia Hermanoviec nad Topľou


//74. výročie oslobodenia Hermanoviec nad Topľou

Hermanovce nad Topľou, 20. 1. 2019

Obec Hermanovce nad Topľou si dňa 20. 1. 2019 pripomenula 74. výročie oslobodenia obce spod fašistickej nadvlády, na ktorom sa tradične podieľala nielen obec, ale aj matičiari z Hermanoviec a Základná škola v Hermanovciach. Pozvanie prijala aj delegácia SZPB na čele s predsedom oblastného výboru. Úvodné slovo mal starosta obce Ing. Martin Ivan, po ňom sa prihovoril predseda MO MS Hermanovce Vladimír Krivák. Záverečné slová patrili predsedovi SZPB Vyšná Olšava Mgr. Petrovi Kasardovi, ktorý odovzdal Čestné uznanie obci od ZO SZPB Vyšná Olšava. Udalosti z neľahkého vojnového obdobia nám dokonale podali vo forme divadelných scénok členovia MO MS Hencovce, súčasne členovia ZO SZPB Vranov nad Topľou 1, pod vedením predsedníčky Mgr. Jany Gešperovej a, samozrejme, nechýbala ani ich asistencia pri slávnostnom kladení vencov v podobe čestnej stráže pri pamätníku por. Rajtiaka. Podujatie sa nieslo aj v športovom duchu, žiaci súťažili v behu a streľbe zo vzduchovej pušky. Pri tomto podujatí musíme vyzdvihnúť spoluprácu a zároveň aj poďakovanie obci Hermanovce, Miestnemu odboru Matice Slovenskej a Základnej škole. Toto podujatie je už tradične pevnou súčasťou kultúrno-spoločenského života v obci. Cieľom podujatia bolo oslovenie predovšetkým detí a mládeže športom a popritom si pripomenúť neľahké obdobie našej minulosti, ktoré zažívali miestni obyvatelia od začiatku SNP až po 19. január 1945, keď bola obec oslobodená. s dôrazom na slávne osobnosti nášho regiónu z obdobia 2. svetovej vojny.

Miroslav Gešper

2019-02-13T14:02:20+00:0013 februára 2019 |Prešovský kraj|
X