74. výročie oslobodenia Košíc


//74. výročie oslobodenia Košíc

Košice, 18. 1. 2019

V Košiciach 18. 1. 2019 sa, ako už je každoročne tradíciou, konala pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Košíc spod nacistickej a fašistickej horthyovskej okupácie a túto udalosť si pripomenuli aj matičiari z Košíc.
Do mesta, ktoré bolo v roku 1945 v područí Maďarska, vstúpili v skorých ranných hodinách jednotky 318 Novorossijskej horskej streleckej divízie a 237. Pirjatinskej streleckej divízie 18. armády IV. Ukrajinského frontu pod velením generála Ivana J. Petrova. Týmto oslobodením sa skončilo v Košiciach aj beštiálne vyčíňanie nyilasovskej zberby, ktorá sa pod vedením Ferenca Szálasiho dostala k moci v októbri 1944 po tom, ako abdikoval Miklos Horthy. Len dva dni pred príchodom Červenej armády ešte zastrelili v blízkosti Ťahanovského tunela 17 osôb.
Na pietnej spomienke sa zúčastnili zástupcovia mesta, VÚC, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, samosprávy a štátnej správy, Mestskej polície a politických strán.
Počas pietneho aktu kladenia vencov k pamätníku Červenej armády a neznámemu vojakovi znela dychová hudba v podaní Hasičského zboru. Potom zaznela hymna Slovenskej republiky. Nakoniec už išlo len o voľnú diskusiu medzi jednotlivými predstaviteľmi mesta. MO MS Košice spolu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov si ešte išiel uctiť pamiatku generála Ivana J. Petrova k jeho buste v Mestskom parku.
Treba ale poznamenať, že táto udalosť už nie je taká pompézna ako po minulé roky, v ktorých bola hojnejšia účasť spojená aj s príhovormi jednotlivých zúčastnených predstaviteľov a čestnou strážou. Na budúci rok sa bude konať významnejšie 75. výročie, ktoré snáď už bude mať punc honosnejšieho podujatia, pretože si to určite zaslúži.
Je smutné, že na tomto významnom podujatí sa zúčastnili prevažne starší občania či pamätníci a množstvu okoloidúcich študentov to bolo „ukradnuté“. Za mladšiu generáciu tam bolo naozaj len niekoľko osôb. Ale je nutné vychovávať mladých ľudí k povedomiu o svojich dejinách, pretože tieto dejiny nesmú byť zabudnuté. Častejšie sa však stretávame s čoraz väčšou nevedomosťou o svojej histórii medzi mladými. A nielen nevedomosťou, ale aj s totálnym nezáujmom. Ak sa niečo neurobí pre lepšie vzdelávanie našich študentov, je tu možnosť, že postupom času táto významná udalosť celkom upadne do zabudnutia.

Michal Matečka,
riaditeľ DMS Košice

Matičiari počas kladenia vencov

Matičiari počas kladenia vencov

Matičiari počas kladenia vencov

Matičiari a SZPB pri buste generála Petrova

Matičiari a SZPB pri buste generála Petrova

 

2019-01-30T13:19:48+00:0029 januára 2019 |Košický kraj|
X