8. folkórny ples v Hrušove


//8. folkórny ples v Hrušove

Aj keď sme už v období, keď uplynul čas fašiangových bujarých zábav a plesov rôznych rozsahov, v mysliach ostali spomienky aspoň na niektoré. Prezentácie slovenských tradícií sú na juhu Slovenska skôr vzácnosťou, ale nájdu sa i výnimky, ktoré sa vydaria.

V tradičnom termíne týždeň pred fašiangami už po 8. rok zrealizovala Folklórna skupina Hrušov v spolupráci s Maticou slovenskou, Obcou Hrušov a Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom Folklórny ples. Pomenovanie ples má svoje špecifiká a nie všetky aspekty tohto aktuálneho podujatia spĺňajú oficiálne normy tejto formy zábavy. Žiadne róby, okázalosti, naškrobenosť, ceremónie. Iba jednoduchosť, srdečnosť, dobrá vôľa… a hlavne plno pesničiek a krojov. Veľa a rôznych. Aj tohto roku sa do folklórom známej hontianskej dediny začali v popoludňajších hodinách schádzať hostia z celého Slovenska. Z rôznych kútov, rôznych krajov, rôznych dedín a miest, rôzneho postavenia, zblízka či ďaleka, ale určite so spoločným záujmom zabaviť sa v podobe, akou to robili naši predkovia vrátane oblečenia. Len ťažko by sa z toho množstva druhov konkrétne dalo vymenovať z akých oblastí boli kroje zastúpené. Priestory vyzdobené folklórnymi námetmi, tento rok na tému Zahrajte mi muzikanti, sa postupne napĺňali farbami od výmyslu sveta a vôňami modrotlače, súkna, plátna, kožúškov, kašmíru, hodvábu či naftalínu. Regula, že vstup povolený len v tradičnom odeve, platila pre všetkých. Krojovaný musel byť i obslužný personál i muzikanti, ktorí tu boli zastúpení v hojnom počte, keďže im bola určená téma večera.. V úvodnej časti programu sa predstavila detská ľudová hudba zo ZUŠ Hrušov. Následne sa k malým muzikantom pripojili členovia hudieb Hruška, Čardáš a Hrušovskí pajtáši. Dvadsaťpäť výlučne hrušovských muzikantov rôznych generácií sa takto pokope predstavilo na verejnosti po prvý raz a že hranie majú v krvi, dosvedčili výborným výkonom, aj keď bez dlhších zhrávok. Do tanečného prúdu prítomných voviedli členovia folklórneho súboru Ipeľ s ľudovou hudbou Čardáš. Táto po otvorení zástupcami organizátorov začala prvým kolom a tanec sa hneď rozprúdil, ako sa na folkloristov patrí. Zábava nabrala na tempe a neprestala počas celého večera i rána. Kuchárky folkloristky sa nezapreli a opäť pripravili niečo domáce. Tanečné kolá organizátori dopĺňali žrebovaním bohatej tomboly. Šťastní výhercovia si pôjdu oddýchnuť do Bojníc, Dolnej Strehovej, Hokoviec, prípadne sa tešia z hodnotných cien od sponzorov, návštevníkov a organizátorov. Objekt kultúrneho stánku Hrušovčanov má viac bočných priestorov a všetky boli naplnené ľudovou pesničkou, či už pri ľudovej hudbe, alebo aj pri iných nástrojoch, ktoré si priniesli účastníci. Plno a veselo bolo i pri bufete, ktorý obhospodarovali členovia Mužskej speváckej skupiny. Aj keď prvotným zámerom bolo obmedziť počet účastníkov na 250, organizátori neodolali požiadavkám a konečné číslo kompletného počtu sa ustálilo okolo 300, čo znamená, že úslovie „Dobrých ľudí sa veľa zmestí“ stále platí. Priaznivé ohlasy počas i po podujatí svedčia o skutočnosti, že aj v malej dedine sa dá zorganizovať akcia, ktorá osloví verejnosť široko-ďaleko za hranicami regiónu. Tak ako každá pesnička, aj toto podujatie malo svoj koniec a drvivá väčšina sa lúčila so slovami poďakovania, ale i s prísľubom, že o rok zas. Ostáva len veriť, že organizátori, ktorým patrí uznanie za ich úsilie, svoj sľub že určite, tiež dodržia.

Ján Brloš

Foto: Milan Krupčík a účastníci FP

Otvorenie

Dievčence z FSk Hrušov

Hrušovskí muzikanti

Návštevníci SK

Návštevníci VK

Návštevníci VK

Pri tanci

Ženy z FSk Hrušov s etnomuzikologičkou Jankou Ambrózovou

2019-03-09T16:46:18+00:009 marca 2019 |Banskobystrický kraj|
X