9. očník Pochodu za zdravím – po stopách Dr. G.K. Zechentera – Laskomerského


//9. očník Pochodu za zdravím – po stopách Dr. G.K. Zechentera – Laskomerského

Brezno – Čierny Balog, sobota 3. 3. 2018

Motto: Kto má zdravie, pokoj (v duši) a kus chleba, ten má všetko, čo mu treba.

Tento výrok bol životným krédom lekára lesných robotníkov, uhliarov, baníckeho ľudu v okolí Brezna, ale aj významného spisovateľa, geológa, maliara a národovca Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského (GKZ-L) * 4. 3. 1824 – † 20. 8. 1908.

V sobotu 3. marca si cca 87 turistov účasťou na 9. ročníku Pochodu za zdravím pripomenulo jeho 194. výročie narodenia a 110. výročie smrti.

       GKZ-L pôsobil v Brezne a Horehroní v rokoch 1853 – 1868. Do jeho lekárskej opatery prináležalo 24 dedín na Bielom a Čiernom Hrone, čo predstavovalo 1 500 drevorubačov, baníkov, hutníkov a spolu s ich rodinami to bolo 6- až 8-tisíc osôb. Viedol si denník, ktorý na sklonku života vydal v svojom rozsiahlom životopisnom románe Päťdesiat rokov slovenského života. Dnes z neho môžeme čerpať vedomosti o živote našich predkov.

       Ambulanciu mal na Čiernohronskom Balogu (dobový názov Čierneho Balogu) v zadnom trakte lesnej správy Krám. Odtiaľto často vychádzal aj na náročné túry – na jednopražnom vozíku, na saniach ťahaných koňom, alebo len na koni, za chorými a ranenými do dedín a na rúbaniská. Medzi náročné patril aj prechod na juh cez 1 011 m vysoký hrebeň od Tlstého Javora až po Zákľuky do vrchárskej obce Sihla (asi 15 km). Pracovníci sklenej huty v Sihle tiež patrili do jeho opatery. To sú miesta, kadiaľ prechádzala aj trasa pochodu.

Turisti sa rozdelili na dve skupiny. Bežkári štartovali z Tlstého Javora (1 068 m n. m.) a mali do cieľa v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu 12 km. Peší turisti štartovali zo sedla Skalica (938 m n. m.) a do cieľa mali 8 km.

       Na Skalici ich čakalo osobné auto s logom RTVS s banskobystrickou ŠPZ. Jeho redaktorka rádia Regina Janka Grajciarová vítala vystupujúcich turistov z autobusu už so zapnutým mikrofónom. Bezprostredné otázky a spontánne odpovede si mohla široká verejnosť Slovenska vypočuť na rádio Regina v pondelok 05. marca o 10.40 h.

       Na otázku, prečo sa zúčastňuje Pochodu za zdravím, zaujímavo odpovedala primárka nemocnice z Brezna MUDr. Milka Bučková, ktorá sa vyznala, že na pochode sa zúčastňuje každoročne, aby vzdala hold svojmu kolegovi, ktorý pred 150 rokmi (1868) – po 15 pôsobeniach, musel násilne opustiť náš región. Maďarská vrchnosť ho za jeho vlastenecké cítenie (pansláva), preložila do Kremnice. Obdivuje jeho pracovitosť a obetavosť, lebo taký lekársky obvod, aký dokázal za dobových podmienok GKZ-L obslúžiť, by dnes už nedokázal nikto.

       Po takejto spovedi sa najzdatnejší turisti postavili na čelo. Čakalo ich brodenie sa vysokým snehom, ktorý mal miestami hrúbku cca 40 cm a sprevádzal ich asi 2 km až na vrch Krížnô (839 m n. m.), odkiaľ bola už trať vyšliapaná. Postupne prechádzali cez malú osadu „mníchov rádu Kapucínov“ (10 domčekov s kostolíkom), k miestu pre oddych s možnosťou opekania – Salašíky. Po posilnení sa postupne presúvali na zostup do strediskovej osady Čierny Balog. Výhľady boli úžasné.

       Odmenou za športový výkon bolo posedenie v kultúrnom dome. Osvedčená trojica kuchárov – Oľga Friedlová, Ivetka Turňová a Janko Auxt Zahorec (krájal cibuľu) pripravila tradičnú pochúťku – chlieb so šmalcom a červenou cibuľou a čaj. Išlo to na dračku, bolo treba doplniť vydanú energiu.

Organizátor prečítal niekoľko príbehov z románu Päťdesiat rokov slovenského života, týkajúcich sa života „Handelcov“, najmä historické fakty podané so štipkou humoru. Napríklad roku 1871 v osade na Pustom hasili požiar – „Najprv vidlami ženy a potom vodou oheň“.

Po vydýchaní a uhostení nasledovalo ako vždy vyhodnotenie. Najstarším účastníkom bol domáci – Jozef Pančík Bačove (78 rokov), z najväčšej diaľky Zuzka Dobiašová z Nitry, ktorá bola súčasne aj najmladšou účastníčkou.

Za podporu ďakovali Čiernobaločanom, najmä predsedníčke MO Matice slovenskej Anke Lehockej, za organizačnú pomoc a sprostredkovanie podpory starostovi obce Ing. Františkovi Budovcovi.

Účastníci si spoločne sľúbili, že sa znova stretnú na 10. ročníku v roku 2019. O rok dovidenia.

Čierny Balog – Brezno, sobota 3. 3. 2018

Text a foto: Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne

Fotogaléria: https://plus.google.com/photos/110662279379832297561/album/6530181586445774097?authkey=CJbrpZKc48S8FA

2018-03-08T16:09:24+00:008 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X