90. výročie založenia popradskej Matice slovenskej


//90. výročie založenia popradskej Matice slovenskej

Pamäť má váhu
Trvali sme a trváme… 90. výročie založenia popradskej Matice slovenskej

“Mať kdesi korene, Teda byť niečí. Patriť. Tak osudovo  neodvolateľne, že odchod znamenal by smrť”                                                       Milan Rúfus

Poprad, 16. 11.  2017

Mesto Poprad v spolupráci s miestnym odborom MS zaštítilo jubilejnú slávnosť  venovanú 90. výročiu založenia odboru, ktorý vznikol 27.11. 1927. Jeho zakladateľom bol katolícky kňaz Štefan Mnoheľ pôsobiaci vo farnosti 1920-1944. Nielenže pôsobil, ale pričinil sa o vzdelanosť založením  slovenských škôl vo viacjazyčom meste a slovenských spolkov  – skautov a čsl. orla. Výrazne sa tak posilnilo slovenské vedomie  občanov žijúcich u nás. Pamäť má váhu, pretože minulosť je dôkazom nášho bytia a nádejou do budúcnosti.  A tak mesto Poprad vytvorilo podmienky pre jubilejnú oslavu vo svojich priestoroch dňa 16. novembra 2017. V obradnej sieni prijal viceprimátor  Igor Wzoš vzácnych hostí a účastníkov. Medzi ktorými bol novozvolený predseda MS Marián Gešper, riaditeľ DMS Spišská Nová Ves Rastislav Zacher, prapravnuk Jozefa Miloslava Hurbana Svetozár Hrúz a Jozef Kredátus, činovník MS v rokoch 1968 – 1969. Viceprimátor vyzdvihol rolu Matice slovenskej v emancipačnom hnutí  Slovákov v meste.  Zúčastnení  hostia, matiční predsedovia z podtatranských a spišských Matíc aj oblastný pracovník zo Stropkova Lukáš Kaščák  sa podpísali do pamätnej knihy mesta. Viceprimátor obdaroval hostí pozornosťou a  kvetmi. Prijatie spevom sprevádzala Slovenka, kolektívny člen MS. Program pokračoval v malej zasadačke slávnostnou akadémiou. Po štátnej hymne vystúpil s vyznaním Slovensku Peter Šaling z Batizoviec. Po privítaní hostí a matičiarov v duchu tradičnej moyzesovsko-kuzmányovskej tradície požehnali naše zhromaždenie duchovní otcovia – evanjelický farár Libor Bednár a gréckokatolícky kňaz otec Miroslav Bartoš. Ľudmila Hrehorčáková sa vo svojej spomienkovej rekapitulácii zamerala na zásadné udalosti matičného diania v meste s dôrazom na tie, ktoré sa odohrávali po oživotvorení v roku 1990 až po súčasnosť. Pričom tejto správe predchádzal zážitkový dokument  – videoprojekciu pripravil   Miloš Hano. Živo sa  tak pred našimi očami  premietali udalosti a desiatky  matičiarov, ktorí vzbudzujú našu úctu a vďaku.  V príhovoroch hostí zazneli slová uznania, ocenenia a poďakovania za bytostné nasadenie  matičiarov  za národné ciele.  S veľkou vďakou a zadosťučinením náš  90-ročný odbor prijímal blahoželania z úst najbližších matičných dejateľov zo Štrby, Batizoviec, Liptovskej Tepličky, Levoče, Spišskej Novej Vsi, Veľkej Lomnice, ale aj z klubov seniorov. Rovnako  matičnú  prácu poctil a vyzdvihol pán viceprimátor kyticou a darom pre MS. Vytvorilo sa prajné  rodinné spoločenstvo, ktoré je podmienkou matičného spolkového života  pod Tatrami, ale aj na celom Slovensku. Matica slovenská v zastúpení predsedu M.Gešpera a Rastislava Zachera ocenila  zlatou medailou Igora Stavného, striebornou medailou Jozefa Kredátusa a Helenu Suchú a bronzovou medailou Oľgu Pastrnákovú. Pamätný list s poďakovaním odovzdali Magde Žarnovskej. Pamätné listy  pri príležitosti 90. výročia udelil odbor spolupracujúcim inštitúciám v meste, školám, klubom, matičným odborom, Slovenke a Suite kráľa Mateja.  Táto mužská spevácka skupina aj našu jubilejnú slávnosť pozdvihla hymnickými národnými piesňami. Nezabudnuteľnou dumkou A tam hore pod Tatrami, oduševneným spevom štátnej a matičnej hymny ako aj piesňou Kopala studienku… Vo vestibule  účastníci vzhliadli vernisáž jubilejnej výstavy 90-ročného matičného odboru v Poprade, ktorá bude trvať celý mesiac a môžu si ju pozrieť verejnosť a školy. Rovnako na ňu prispelo mesto Poprad. Prípitkom a pohostením sa jubilejná slávnosť ukončila, ale určite dojmy budú doznievať v srdci. A o to ide. Aby naše srdcia horeli láskou pre Slovensko. Veľké poďakovanie okrem mesta si zaslúžia všetci, ktorí sa podieľali na príprave  slávnosti – spevácka skupina Slovenka, nová predsedníčka Beáta Kalinová,   členovia výboru, ale aj naše milé darkyne – Oľga Pastrnáková a Mária Petrasová a riaditeľ DMS v SNV Rastislav Zacher.

Ľudmila Hrehorčáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

http://www.tvpoprad.sk/90-vyrocie-mo-matice-slovenskej-v-poprade/

 

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/IMG_20171116_120016.jpg” image_id=”23655″ align=”none” overlay=”file”] [/image_options] 

2017-11-22T15:07:45+00:0021 novembra 2017 |Prešovský kraj|
X