Loading...

Úvod

Úvod
Úvod2018-12-06T13:31:08+00:00

NOVINKY

1012, 2018

Vrátim sa živý

Spoločné podujatie ústrednej rady SZPB a vedenia Matice slovenskej v Košiciach konanej dňa 24. 11. 2018. V období osláv 74. výročia SNP v Banskej Bystrici bol na návrh Ministerstva obrany SR, ale najmä na základe podnetov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a iniciatív miestnych odborov i predstaviteľov Matice slovenskej vymenovaný slovenský dôstojník letectva Ľudovít Kukorelli do hodnosti [...]

912, 2018

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na regionálnych úrovniach a doposiaľ ho prezentovalo krajanským radám v Trnavskom, Trenčianskom i Žilinskom kraji. Informácie odzneli aj na grémiu krajských rád a školení [...]

912, 2018

100. výročie Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska si pripomenuli v Žiline. Žilina bola dočasným hlavným mestom Slovenska takmer dva mesiace

Dňa 30. novembra 2018 sa v Žiline si v rámci svojich hlavných aktivít Matica slovenská pripomenula 100. výročiu Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska si pripomenuli v Žiline. V poradí tretie a zároveň posledné podujatie v tomto roku k tomuto významnému sviatku Slovákov sa nieslo v znamení úcty k udalosti vzniku a existencie prvého Česko – slovenského štátu a prispela k formovaniu moderného [...]

Viac noviniek

SPRÁVY Z KRAJOV

Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo [...]

SPOMIENKA

  Čas rýchlo beží. Uplynulo už niekoľko týždňov, čo nás navždy opustila ELENKA PRÍDAVKOVÁ dlhoročná členka a predsedníčka MO MS [...]

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána [...]

Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo [...]

Viac správ

PODUJATIA

SÚŤAŽE

december, 2018

Filter podujatí

Vybetre Kraj

Všetky kraje

02dec(dec 2)17:0021(dec 21)17:00Adventný časPodujatie v obci Valaská s názvom Adventný čas

03dec(dec 3)0:0031maj(maj 31)0:00Svätý Mikuláš na erboch miest a obcí SlovenskaVýstava Svätý Mikuláš na erboch miest a obcí Slovenska v L. Mikuláši v priestore DMS

14dec16:0023:59Košické matičné posedenie pri jedličkepozývajú vás MO MS Košice, Košice Sever, Košice Západ...

14dec17:0023:00Posedenie pri kapustniciPozvánka na posedenie pri kapustnici pri príležitosti 20. výročia založenia DMS v D. Strede

15dec14:0022:5514. ročník literárnej súťaže Jána KolláraSlovenský Dom v Prahe

15dec15:0023:59Vianočné posedenieVianočné posedenie v Šamoríne

+ Zobraziť ďalšie podujatia

VEDÚCI PREDSTAVITELIA

JUDr. Marián Gešper
Predseda Matice slovenskej
Mgr. Marek Hanuska
Prvý podpredseda MS
Bc. Marek Nemec
Druhý podpredseda MS
Mgr. Maroš Smolec
Správca Matice slovenskej
JUDr. Štefan Martinkovič
predseda Dozorného výboru MS
ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.
Tajomník MS
RNDr. Ján Seman
Tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť
PhDr. Pavel Mičianik, M. A., PhD.
Vedecký tajomník MS

VYDAVATEĽSTVO MATICE SLOVENSKEJ

Národný kalendár 2019

Národný kalendár na rok 2019 je obsiahlejší, ako inokedy.Dôvod je zrejmý, rok 2019 nám poskytuje viac zaujímavých tém a jubilejných udalostí.

Mlčať z plných pľúc

Kniha rozhovorov s osobnosťami slovenskej literatúry a umenia, esejí a recenzií výstižne dokresľuje obraz slovenskej kultúry na začiatku 21. storočia.

Apoštoli národného ducha

Knihu Apoštoli národného ducha tvorí výber z publicisticky JUDr. Mariána Gešpera. Ide o biografické a kultúrnohistorické články.

Slovenské povesti

Najkrajšie slovenské povesti z pera skutočného mága krásnej literatúry.

X